تبلیغات
مدیریت - مطالب مهر 1395

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

تسلیت
ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)
بر همگان تسلیت باد . • نظرات() 
 • امروزه مصرفکنندگان از فروشگاههایی خرید میکنند که همه اجناس، از خودرو تا رایانه و غذاهای حاضری در آنها عرضه
  میشوند. مواجه شدن با انبوه فراوانی از محصولات که به لحاظ کیفیت و شکل یکسان هستند، تصمیم خرید مصرفکنندگان را
  بدون توجه به خصوصیات آنها به سمت برند و تصویر ذهنی مشتری از برند محصولات متمایل می سازد. در حقیقت، نامهای
  تجاری آنقدر در تصمیمگیریهای خرید مصرفکننده دارای اهمیت شدهاند که به عنوان دارایی اصلی شرکت یاد میشود. در
  این مقاله سعی برآن داریم تا با بررسی تاثیر همزمان ارزش برند و تصویر ذهنی مشتریان میزان تمایل به خرید مصرف
  کنندگان را بررسی نماییم. برای این منظور در ابتدا به شناسایی موثرترین وامل موثر بر ارزش برند و تصویر ذهنی مشتریان از
  برند پرداخته شد و بر اساس شاخص های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای ایجاد گردید. نمونه آماری این تحقیق را
  مشتریان یک شرکت تولیدی/تجاری تشکیل می دهند ) 012 مشتری( که تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 132
  نفر تخمین زده شد. سپس با استفاده از روش تصادفی اقدام به پخش پرسشنامه گردید که تعداد 132 پرسشنامه تکمیل شده
  عودت داده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به وسیله آزمون بارتلت و آلفای کرونباخ محاسبه گردید و اعتماد پرسشنامه تائید
  گردید.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بهره گرفته شد. نتایج حاکی از
  تاثیر 78 % تصویر ذهنی بر تمایل به خرید مصرف کنندگان و 80 % ارزش برند بر تمایل به خرید مصرف کنندگان دارد. • نظرات() 
 • دانلود  دانلود  ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان

  تحقیق حاضر در پی یافتن رابطه بین ارزش ویژه برند خدمات و مولفه های آن و رفتار خرید مصرف كنندگان در
  بانك انصار است. آمیخته بازاریابی در واقع نقطه شروع حركت سازمانهاست كه شكلگیری ادراك مشتریان نیز از آن
  ناشی میشود. پس از آگاهی مشتریان از محصول، ادراكی متناسب با پیامهای سازمان در ذهنشان شكل میگیرد كه به
  رفتارهای بعدی آنها و وفاداری و خرید و یا عدم خرید منجر میشود. در این تحقیق، می كوشیم تا در ابتدا با ارایه مدلی
  جامع از روند شكلگیری ادراكات و رفتارهای بعدی متناسب با آن به عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند خدمات و رفتار
  خرید پرداخته و سپس با انتخاب متغیرهای مناسب از هر گروه به بررسی روابط بین آنها و رفتار خرید مصرف كنندگان
  در بانك انصار بپردازیم. تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین مشتریان بانك در سطح استان قزو ین ( 10 شعبه ) صورت
  میگیرد كه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری نمونه گیری به روش طبقه بندی شده تصادفی انجام گرفته است .
  تعداد نمونه آماری 385 مورد بوده و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از آلفای كرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل
  از تحقیق روابط مطابق با مدل ارایه شده را تأیید مینمایند. از نتایج مهم میتوان به تأثیرپذیری برجسته تبلیغات دهان به
  دهان از آمیخته بازاریابی و تأثیر زیاد آن بر خرید مشتریان اشاره كرد، در حالی كه این متغیر با ادراكات درونی هیچ
  رابطهای ندارد. همچنین نقش متغیر عكسالعمل درونی و ادراكات در وفاداری و خرید بلندمدت مصرفكنندگان بسیار
  حائز اهمیت است. عكسالعمل درونی تنها از ادراكات درونی مشتری ناشی میشود و هیچ تأثیر مستقیمی بر روی ارزش
  ویژه برند خدمات ندارد  با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز، به ویژه در صنعت بانكداری و با به
  عنایت به این كه طبق تحقیقات به عمل آمده هزینه جذب مشتری جدید به مراتب بیش از
  هزینه لازم برای حفظ وفاداری مشتری است، بررسی روش های كسب و حفظ وفاداری مشتری
  در كسب و كارهای گوناگون از اولویت بالا برخوردار است. در این پژوهش تلاش شده است تا
  از طریق ارائه مدلی نقش دانش مشتریان بانك های خصوصی در وفاداری آنها نشان داده شود .
  توجه بانك های خصوصی به مؤلفه های پنجگانه موجود در مدل و شاخص های هر یك از آنها
  می تواند آنان را در كسب و حفظ وفاداری مشتریان خود یاری دهد، برای ای ن منظور مدل
  تلخیص شده از بررسی ادبیات موضوع با استفاه از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه
  و به وسیله مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، مورد آزمون قرار گرفته است.  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :