تبلیغات
مدیریت - مطالب بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

THE SECRET LANGUAGE OF BUSINESS

THE SECRET LANGUAGE OF BUSINESS • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،کنترل کیفیت جامع ،کنترل کیفیت جامع ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،بیمه ،
 • Issues, Causes and Consequences With Customer Loyalty A case study of mobile Handset industry Peshawar, Pakistan

  Customer loyalty is always the first focus of the company while lunching a new product in the market. The main objective of our study is to explain the key issue which effect customer loyalty globally in general and particular in Peshawar, KPK, and Pakistan. This research identify the correlation between the factors that we have identified and customer loyalty through hypothesis testing. We used 120 respondent for collecting the data for our study. The data was taken with the help of questionnaire which includes 9 variables and 27 questions and further more each variable includes 3 questions. The data was processed through SPSS. The result of this study shows positive relationship among the customer satisfaction, brand image, customer relationship, trustworthiness, product price, product quality, innovation, after sale services and customer loyalty. Our study conclude that long term business growth and sustainable success is influenced by customer loyalty. but the factors that we have selected for our study has significant relationship with customer loyalty. Our study suggests that the ‘customer is always right’ is golden principle to get customer loyalty.  Exploratory examination on the loyalty of Apple customers

  The death of Apple’s CEO Steve Jobs left many in the business world wondering if Apple would also face a decline in health. However, the subsequent release and over-whelming demand of the new iPhone and iPad showed the world how much this product brand is loved by consumers. Yet what exactly makes Apple consumers loyal to Apple products with an array of similar, yet less expensive, products on the market? Understanding what makes Apple users loyal is important to all companies striving to replicate the kind of brand loyalty that Apple generates. Therefore, the purpose of this study is to investigate the antecedents of Apple’s brand loyalty including brand identification, brand personality congruence, and reputation using the theory base of social identity (Halliday and Kuenzel, 2010).
  Data were collected using an online survey composed of questions regarding brand identification, brand personality, reputation, brand loyalty, and demographics. Respondents were strongly favorable to Apple’s attractiveness, favorability, and distinctiveness. Results support the hypothesis that brand identity has a positive significant effect on reputation. It was also supported that brand identity is positively related to brand personality congruence, but there does not appear to be congruence between brand personality and an individual’s persona. Results show Apple brand identity and brand personality congruence is positively related to Apple brand loyalty and although respondents expressed price sensitivity to technology a strong majority indicated they would buy additional products from Apple.   
  https://ir.linkedin.com/in/
  mohsen-yaghoobi-2555aa132

  شعری از جناب "مولانا"

  باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
  سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
  باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
  جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
  باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
  توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
  بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
  شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
  با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
  حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
  این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
  اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
  از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
  در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
  گر درک کنى خودت خدا را بینى
  درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • Customers’ loyalty profi les

  Abstract: Brand consumer loyalty is one of the most important issue in the area of consumer
  behaviour. Companies conduct many researches to fi nd out the needs and preferences
  of potential buyers because satisfi ed and happy consumers usually come back and buy products
  of the same companies or brands. Th is is only one aspect of consumer loyalty, another
  one is telling other consumers about the product and brand and encouraging them to buy
  the product of a particular brand. Th e article presents results of empirical researches conducted
  among Polish consumers about their brand loyalty. Th ese results help to construct
  the loyalty profi le of a Polish consumer.  نسبت دادن و یژگی های شخصیتی انسان به برندهای تجاری موضوعی است كه در دهه ها ی اخیر كانون توجه
  پژوهشگران بوده است از طرفی همخوانی شخصیت مشتری با شخصیت برند از موضوعاتی است كه م ی تواند در ایجاد
  ارزش ویژه برند نقش اساسی داشته باشد  CONCISE DICTIONARY


  (General
  Management
  ,
  HR,
  Marketing,
  Research
  Methodizes,
  Organization
  Behavior
  and
  Public
  Administration  ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان

  تحقیق حاضر در پی یافتن رابطه بین ارزش ویژه برند خدمات و مولفه های آن و رفتار خرید مصرف كنندگان در
  بانك انصار است. آمیخته بازاریابی در واقع نقطه شروع حركت سازمانهاست كه شكلگیری ادراك مشتریان نیز از آن
  ناشی میشود. پس از آگاهی مشتریان از محصول، ادراكی متناسب با پیامهای سازمان در ذهنشان شكل میگیرد كه به
  رفتارهای بعدی آنها و وفاداری و خرید و یا عدم خرید منجر میشود. در این تحقیق، می كوشیم تا در ابتدا با ارایه مدلی
  جامع از روند شكلگیری ادراكات و رفتارهای بعدی متناسب با آن به عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند خدمات و رفتار
  خرید پرداخته و سپس با انتخاب متغیرهای مناسب از هر گروه به بررسی روابط بین آنها و رفتار خرید مصرف كنندگان
  در بانك انصار بپردازیم. تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین مشتریان بانك در سطح استان قزو ین ( 10 شعبه ) صورت
  میگیرد كه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری نمونه گیری به روش طبقه بندی شده تصادفی انجام گرفته است .
  تعداد نمونه آماری 385 مورد بوده و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از آلفای كرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل
  از تحقیق روابط مطابق با مدل ارایه شده را تأیید مینمایند. از نتایج مهم میتوان به تأثیرپذیری برجسته تبلیغات دهان به
  دهان از آمیخته بازاریابی و تأثیر زیاد آن بر خرید مشتریان اشاره كرد، در حالی كه این متغیر با ادراكات درونی هیچ
  رابطهای ندارد. همچنین نقش متغیر عكسالعمل درونی و ادراكات در وفاداری و خرید بلندمدت مصرفكنندگان بسیار
  حائز اهمیت است. عكسالعمل درونی تنها از ادراكات درونی مشتری ناشی میشود و هیچ تأثیر مستقیمی بر روی ارزش
  ویژه برند خدمات ندارد  هدف از این مقاله بررسی نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و ذکر چالش های برندسازی آسیا می باشد. یکی از مطلوبیت های مشتری در انتخاب یک محصول، برند معتبر است. ارزش نشان تجاری یک " اسم ، عبارت، طرح ، نشانه یا ترکیبی از این عناصر می باشد که تعیین کننده هویت یک سازمان خدماتی و متمایز کننده آن از سایر رقبایش می باشد." و توسط عقل ، منطق ، حواس و احساسات مشتریان مورد قضاوت قرار می گیرد  مهمترین عامل حفظ و رشد یک برند، ایجاد وفاداری در نگرش ها و باورها و رفتارهای مشتریان
  است. در سالهای اخیر استفاده از استعاره انسان و شخصیت بخشی به برند در مطالعات مختلف
  بررسی شده است. اهمیت برند و تأثیر آن در فروش محصولات به طور فزاینده ای در حال گسترش
  بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب تأثیر گذاری بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداری
  مشتریان برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد  بررسی تأثیر شخصیت برند بر ادراک قیمت

  تمام فعالیتهای بازاریابی مانند نام گذاری، بسته بندی، تبلیغات، ترفیع، قیمت گذاری، خرید مجدد مشتریان و... یک تصویر از برند خلق
  می باشد؛ و زمانی که برند ارزشهایی » قیمت « و » کیفیت « می کنند، مسأله مهم اینجاست که این تصویر ترکیبی از دو عامل جدایی ناپذیر
  را ایجاد نمی کند، افراد خیال می کنند که قیمت آن بسیار بالا است. عامل اصلی روانشناسی این است که برندها به افراد در انتخابهایشان
  کمک می کند. آنها ضامن کیفیت و خدمات برای مشتریان می باشد. با توجه به روابط برند و ادراک قیمت، در این مقاله با روش تحقیق
  بهبود تئوریهای موجود به بررسی ابعاد شخصیت برند از دیدگاه جونز و همکاران ) 2002 ( و بررسی ابعاد ادراک قیمت از دیدگاه
  لینچستین ) 1221 ( و ارائه یک مدل پیشنهادی جهت بررسی تأثیر شخصیت برند بر ادراک قیمت پرداختیم. شناخت روابط این متغیرها
  موجب توجه بازاریابان به نقش شخصیت برند و ادراک قیمت شده و در نهایت با شناسایی این عوامل، عملکرد شرکتها بهبود مییابد.  دانلود
  مهمترین عامل حفظ و رشد یک برند، ایجاد وفاداری در نگرش ها و باورها و رفتارهای مشتریان
  است. در سالهای اخیر استفاده از استعاره انسان و شخصیت بخشی به برند در مطالعات مختلف
  بررسی شده است. اهمیت برند و تأثیر آن در فروش محصولات به طور فزاینده ای در حال گسترش
  بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب تأثیر گذاری بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداری
  مشتریان برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد
  دانلود  تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارزش ویژه برند مبتنی مشتری

  رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه كاركنان، تاثیر بسزایی بر عملكرد فردی و سازمانی دارد و
  كاركنان را در وضعیتی قرار میدهد كه به صورت داوطلبانه وظایفی فراتر از نقش و شرح شغل خود انجام دهند، از طرفی مقوله
  برند سازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در نیای بازاریابی دارد تا جایی كه ساخت یك برند قدرتمند در بازار، هدف
  بسیاری از سازمانها میباشد


  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :