تبلیغات
مدیریت - مطالب کارآفرینی

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند در صنعت اتومبیل

  امروزه، صفات اخلاقی به عنوان حلقه مفقوده کسب و کارها مطرح است. زیرا پژوهش ها نشان می دهند که کسب و کارها می توانند با
  رعایت صفات اخلاقی به عنوان یک متغیر اثرگذار و با اهمیت نزد مشتریان، به رضایت، اعتماد و وفاداری پایدار که از اهداف اصلی و
  بلندمدت آن ها هستند، دست یابند. در دنیای تجارت امروز، لزوم توانایی شرکت ها در افزایش حجم معاملات و درآمدهای خود از طریق
  وفادار کردن مصرف کننده به واسطه فعالیت های شخصیتی، روان شناختی و ذهنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین هدف از
  انجام این پژوهش، بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند در صنعت اتومبیل با مطالعه موردی برند خودروی هیوندا می باشد  رقابت فزاینده بین شرکتها و سازمانها و ناهمسانی شرایط استخدامی، جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی را با دشواری مواجه
  ساخته است. شکل دهی به برند متمایز کارفرما، یکی از راهکارهای دستیابی به نیروی انسانی منحصر به فرد و حفظ بهترین استعدادهای
  انسانی است. به گونهای که زمینه را برای وفاداری کارکنان به سازمان و حمایت آنان از ارزشهای سازمان و تعهد به آنها فراهم میسازد.
  بر همین اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان بر رضایت سرمایه های انسانی است. بهمنظور انجام
  پژوهش، از روشهای همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه است.
  یافته های پژوهش نشان میدهند که تقویت و مدیریت برند کارفرما، زمینه را برای ارتقای رضایت سرمایه ها ی انسانی فراهم می آورد.
  بدین ترتیب که ابعاد پنجگانه ی شخصیت کارفرما، نظیر مسئولیتپذیری، فعال بودن، احساسی بودن، جسور بودن و ساده و بی آلایش
  بودن بر رضایت سرمایههای انسانی تاثیر گذار است. یافتهی دیگر این است که در بین این ابعاد، بعد جسور بودن دارای بیشترین
  تاثیرگذاری بر رضایت سرمایه های انسانی است  یکی از قابلیتها یا شایستگیهای لازم برای موفقیت در عرصههای رقابت، برخورداری از
  دانش و مهارت بازاریابی در بنگاههای اقتصادی است. به وضوح میتوان دریافت که یکی از
  عوامل تأثیرگذار بر کم فروغ بودن بنگاههای کشور از لحاظ رقابتپذیری در عرصههای بین-
  المللی، وجود مشکلات از لحاظ توسع هی علمی و عملی بازاریابی در بنگاههای اقتصادی
  است.عوامل زیادی میتواند در عدم موفقیت برنامههای بازاریابی بنگاههای اقتصادی نقش داشته
  باشد که ما در این مقاله با توجه به نقش بسیار حیاتی نام و نشان تجاری به تحلیل نقش ارزش
  ویژه برند میپردازیم. در این مطالعه از مدل ارزش ویژ هی برند مبتنی بر مشتری با عنوان آکر 2
  استفاده شده است. هم چنین بیان میشود که مدیران بازاریابی باید در ارزیابیهای کلی خود در
  مورد ارزش ویژه ی برند به اهمیت نسبی ابعاد ارزش ویژ هی برند توجه داشته باشند. در پایان با
  3 به بررسی روابط علّی بین ابعاد ارزش ویژه ی (SEM) استفاده ازمدلسازی معاملات ساختاری
  برند و خود ارزش ویژه ی برند در صنعت کفش ورزشی پرداخته می شود و میزان تطابق مدل
  آکر در صنعت مذکور مورد سنجش قرار می گیرد.  دانلود  مدل بررسی پذیرش تعمیم برند با استفادهLogit

  امروزه با تشدید رقابت در بازارها، مسأله حیاتی هر شرک ت حفظ سهم بازار است. در این راستا،
  بازاریا بها مترصدند با زنده نگه داشتن برند شرک تها موقعیت آ نها را در بازار حفظ کنند. از آنجا
  که از نظر اقتصادی خلق برند جدید بسیار پرهزینه و زما نبر بوده و شانس موفقیتش نیز محدود
  است، بازاریا بها م یکوشند با اجرای استراتژی تعمیم برند به اهداف خود دست یابند. هدف این
  ،» درگیری خرید « است که تأثیر عوامل Logit مدل مقاله بررسی پذیرش تعمیم برند با استفاده از
  در پذیرش تعمیم برند را بررسی م یکند  پژوهش حاضر با ارائه یک الگوی جامع تلفیقی، به دنبال بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت
  خدمات بر متغیرهای بازاریابی رابطهای )اعتماد و تعهد( و تمایلات رفتاری مشتریان هست. جامعه
  آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه هایپر استار در شهر تهران هست که دادههای مورد نیاز
  برای انجام پژوهش با استفاده روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان ۹۸1 نفر از مشریان این
  فروشگاه به دست آمده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری و با
  کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل انجام شده است  برند (نام تجاری ) خدماتی و فرآیند ایجاد ارزش - وفاداری مشتری

  دانلود  تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارزش ویژه برند مبتنی مشتری

  رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه كاركنان، تاثیر بسزایی بر عملكرد فردی و سازمانی دارد و
  كاركنان را در وضعیتی قرار میدهد كه به صورت داوطلبانه وظایفی فراتر از نقش و شرح شغل خود انجام دهند، از طرفی مقوله
  برند سازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در نیای بازاریابی دارد تا جایی كه ساخت یك برند قدرتمند در بازار، هدف
  بسیاری از سازمانها میباشد  وفاداری مشتریان به یك برند، به اعتمادی كه آنها از آن برند پیدا میكنند وابسته است. حال اعتماد مشتریان به برند خود نیز
  از برآورده شدن قولها و وعدههایی كه صاحبان برند میدهند تاثیر میپذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع این پژوهش به
  بررسی تاثیر جو سازمانی بر تحقق قول برند میپردازد.  بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند در بازار فرآوردههای لبنی

  مبحث برند (مارک تجاری )از جمله مباحثی است که امروز در کانون توجه شرکت ها و فعالان بازار قرار گرفته
  است .  تاثیر اعتبار برند بر نیات رفتاری مشتریان محصولات ورزشی

  مقدمه و هدف: اعتبار، هزینه های اطلاعات را کاهش میدهد ؛زیرا مصرف کنندگان ممکن است از برندهای معتبر به عنوان یک منبع آگاهی جهت
  صرفه جویی در هزینه های جمع آوری اطلاعات و پردازش آن بهره ببرند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اعتبار برند بر توصیه شفاهی و تمایل به
  تغییر برند است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است.  تا كنون تلاش های فراوانی در دو حوز ه ی مفهومی، و سنجش و پیاد ه سازی تولید ناب از سوی
  محققین دانشگاهی و اجرایی صورت گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی مطالعات پژوهشی انجام
  شده در این حوزه ها، سعی در ارائه ی پیشنهاد هایی در دو محور زیر دارد: 1 آشنایی مخاطبان با
  مفهوم و تعریف جامع نابی و 2 ارائه چارچوب ارزیابی مناسبی كه مبتنی برتعریف جامع نابی بوده
  و قادر به سنجش و ارائه ی راهكار هایی مفید برای رفع موانع موجود در پیاد ه سازی مناسب آن
  باشد.  اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،
 • نکات مدیریتی روزانه


  برگزیده از مجله مروری بر  کسب وکار  هاروارد

  • کل صفحات:5  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :