تبلیغات
مدیریت - مطالب رفتار سازمانی

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

رفتار سازمانی

مورهد - گریفنمدیریت منابع انسانی

1-تعریف و مدل جبران خدمات کارکنان
2-انگیزش
3- انواع پاداش
4 -مبانی اعطای پاداش
5-ویژگی های یک اقدام موثر 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • ﺗﺄﺛﯿﺮ ادراك ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﻮی ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی، اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ او و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارد  Project Human Resource Management

  This module overviews basic processes for organizing and managing a project team – a group of people charged with the responsibilities for completing the project. Emphasis is on PMBOK processes for (a) human resource planning, (b) acquiring the project team, (c) developing the team, and (d) managing the project team. This module culminates with participants initiating the conceptual design, development, and creation of the Staffing Management Plan associated with their individual class project  HOW DOES SOCIAL MEDIA TRANSLATE INTO SALES

  this report provides answers to those questions
  based on nearly 6,000 survey responses on social
  purchasing behavior. This data gives us the big picture of
  how three of the biggest social networks in the shopping
  world today – Facebook, Pinterest and Twitter – drive
  customers to make purchases on- and offline.  پژوهش حاضر با ارائه یک الگوی جامع تلفیقی، به دنبال بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت
  خدمات بر متغیرهای بازاریابی رابطهای )اعتماد و تعهد( و تمایلات رفتاری مشتریان هست. جامعه
  آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه هایپر استار در شهر تهران هست که دادههای مورد نیاز
  برای انجام پژوهش با استفاده روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان ۹۸1 نفر از مشریان این
  فروشگاه به دست آمده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری و با
  کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل انجام شده است  برند (نام تجاری ) مبتنی بر ارزش افزوده و رفتار مشتریان

  دانلود  مدیران سازمان های سنتی بیشترین تمركز خود را روی دارایی های مشهود و مادی مانند زمین ، پول ، نیروی كار و ...
  می گذاشتند، ولی با عبور اقتصاد از مرحله سنتی به اقتصاد دانشی، مدیران سازمان ها باید از تك بعدی نگریستن به
  دارایی ها اجتناب كنند و اهمیت نقش دارایی های نامشهود را در ایجاد بقا و مزیت رقابتی درك كنند. یكی از صنایعی كه
  رقابت روز به روز در آن شدت می یابد و مفهوم مزیت رقابتی و خلق ارزش در آن وضوح پیدا می كند، صنعت بانكداری
  است. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تاثیر دارایی های نامشهود(دانش خارجی) بر كیفیت خدمات
  و ارتقای ارزش ویژه برند در صنعت بانكداری و در بانك توسعه صادرات ایران بپردازد. نوع مطالعه حاضر پیمایشی بوده
  و جامعه آماری تحقیق دارای دو بعد مشتریان و كاركنان است  ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی

  وفاداری مشتری از جمله مؤلفه هایی است که بازاریابی رابطه مند به ویژه در بازار صنعتی امروزه به آن
  تأکید قابل توجهی میکند. یکی از عواملی که در شکلگیری این وفاداری نقش دارد علایم تجاری
  شرکتهاست.  آگاهی از برند در زندگی مصرف کننده بصورت اساسی بعنوان نقطه ی آغازین تعامل با برند ها باقی مانده است.
  این مقاله رابطه ی آگاهی از برند را بر وفاداری مصرف کننده / برند در صنایع شیر بسته بندی شده در یوربان
  پاکستان مطرح ساخته است. شواهدی درباره ی آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده / برند بر ارزش ویژه ی
  برند وجود دارد. این رویکرد منابعی درباره ی ارزش ویژه ی برند آگاهی از برند، وفاداری مصرف کننده / برند و –
  ذهنیت ) ادراک/وابستگی( بر روی نمونه ای از مصرف کننده های خانگی را در نظر گرفته است  برندینگ یکی از عوامل تعیین کنندۀ ارزش ویژۀ برند در صنعت هتلداری جهانی
  است. هدف از این مقاله بررسی تأثیر رضایت مصرف کننده بر رابطۀ بین ارزش ویژۀ
  برند از دیدگاه مصرف کننده و وفاداری به برند است  مقوله برندسازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد. در بخش خدمات، برندها به عنوان
  راهی سریع برای شناسایی و متمایز ساختن خود و ایجاد تصویر در ذهن مشتریان هستند
  تأثیر ادراك مصرف کنندگان از کشور مبدا برند به عنوان یک ابزار قوی جهت شناخت نیاز مشتری، افزایش رضایت
  او و در نهایت افزایش سودآوری سازمان کاربرد فراوانی دارد. روشهای پرسشنامه ای با طراحی و جمع آوری آن از
  طیف وسیعی از مشتریان، مدیران و خبرگان محصولات شوینده با پالایش و تحلیل دادهها نتایج مناسبی را جهت
  تصمیمگیری در مورد اتخاذ استراتژیهای مدیریت مشتریان فراهم میآورد  اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،


  • کل صفحات:6  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :