تبلیغات
مدیریت - مطالب MIS

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  موسسه آموزش عالی مهرالبرز
  موضوع:
  پیشنهاد راهكار جهت اندازه گیری ارزش مدیریت دانش مشتریان
  در موسسه استاندارد انگلستان
  پژوهشگر : شیوا ذكایی
  استاد راهنما: جناب آقای پروفسور اخگر
  استاد مشاور : جناب آقای دكتر ناصرزاده
  پایان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسی ارشد
  رشته مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش سیستم اطلاعات مدیریت
  زمستان 89
  یك
  چكیده :
  در عصر كنونی، دانش به عنوان منبع استراتژیك مهمی جهت موفقیت سازمانها، شناخته شده است . از سوی دیگر
  غالب سازمانها متوجه اهمیت و لزوم سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان جهت كسب فرصت های ارزشمند
  بازاریابی، افزایش ارزش مشتریان و ارتقاء سطح رضایتمندی آنها، گردیده ان د. لذا اخیراً سعی شده است تا با
  تركیب و یكپارچه سازی مباحث مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتریان، كه به طور روز افزون مورد توجه می
  باشند، به شیوه جدیدی تمركز شود و مبحث نوینی با عنوان مدیریت دانش مشتریان مطرح گردد.
  در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، داد ه ها از مشتریان جمع آوری می شود . اما تبدیل این داده ها به دانش،
  چالشی است كه با بكارگیری ابزارهای مدیریت دانش می توان آن را مرتفع نمود . از این رو یكپارچگی مدیریت
  ارتباط با مشتریان و مدیریت دانش، به سازمانها كمك خواهد كرد تا داده های كسب كرده را به دانش تبد یل
  نموده و با استفاده از دانش حاصل، به خلق دانش جدید پرداخته و آن را در راستای رضایتمندی، رفع نیازهای
  مشتریان و جذب بیشتر فرصت های كسب و كار، بكار گیرند.
  در فصل اول این تحقیق، به بیان و تشریح مساله، ضرورت انجام تحقیق و اهداف و طرح اهداف و سوالات تحقیق
  پرداخته شده است . در فصل دوم، به بررسی تفصیلی ادبیات مدیریت دانش و مدیریت دانش مشتریان، ارائه
  راهكارهای مرسوم در سنجش مدیریت دانش و همچنین معرفی روش كارت امتیازدهی متوازن به عنوان راهكار
  انتخابی در تحقیق و یكپارچه سازی آن را با مباحث مدیریت دانش، پرداخته شده است. در فصل سوم، به معرفی
  روش بكارگرفته شده در تحقیق، بیان ویژگی های روش انتخابی، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری، ابزار
  جمع آوری و روش تحلیل داده های تحقیق، پرداخته شده است . ضمن معرفی موسسه استاندارد انگلستان و
  اهداف و رسالت های آن به تشریح گروه دیدگ اه و عملكرد مشتریان و پروژه هایی كه در داخل آن تعریف شده
  است، پرداخته می شود. نهایتاً به تحلیل داده های حاصل از انجام مصاحبه با مدیران هر یك از پروژه ها، پرداخته
  و مدل كارت امتیازدهی متوازن مناسب برای موسسه را به همراه طرح استراتژی مناسب پیشنهاد می دهیم . در
  فصل پنجم نیز نتایج حاصل از انجام تحقیق را به صورت خلاصه جمع بندی كرده و به ارائه پیشنهادات پژوهشی و
  كاربردی پرداخته می شود.  Distribution strategies for volume and premium brands in highly competitive consumer markets

  This article deals with distribution strategies for volume and premium brands in the automobile industry. Like some other consumer
  markets, the car market has become subject to substantial overcapacity in the last decade and subject to a pressure to keep costs low,
  while at the same time manufacturers emphasize immaterial values and attempt to strengthen the brand to get an advantage over
  competitors.
  A number of theoretical themes are related to extensive case studies carried out in Sweden, the UK, Germany, Spain and Australia.
  One hundred and nine interviews were carried out with manufacturers, importers, dealers and industry experts. Theories used in the
  study emerge from two research traditions. First, perspectives on corporate identity and brand management are applied to distribution
  channels. Second, theories on channel structure, i.e. the choice of selling through one channel or dual-multi-distribution; solus- and
  multi-franchising; and channel ownership, i.e. direct and indirect channels are applied. Theories are woven together in a concluding
  analysis of distribution strategies for volume and premium brands.
  Some conclusions on the brand’s influence on distribution strategies emerge in the study. The findings suggest that while distribution
  activities may be shared among channel members in a channel selling volume brands, there is a great need for coordination in channels
  selling premium brands to secure premium values that reflect the brand’s raison d’eˆtre and justify its price premium. Anchorage in the
  local market is crucial for motivating the volume brand dealer, and also critical for volume dealers to stay viable and competitive.
  Identification with the local dealer appears to be crucial in designing distribution strategies for volume brands. A premium brand is less
  related to the local market: Rather, its competitive advantage is based on strong brand identification and the consumer is likely to be
  attracted by the image of the premium brand than by the local dealer. Creating a consistent brand experience is thus decisive for premium
  brands whose content to a great extent is global and goes beyond the influence of local dealers and cultures. Moreover, an understanding
  of the brand is suggested to be indispensable in analysing push–pull mechanisms. While pull systems are associated with higher channel
  efficiency, the study suggests that pull systems are unlikely to work for volume brands: high manufacturing overcapacity is beyond the
  influence of individual manufacturers, thus industry overcapacity forces volume brand manufacturers to push cars to the market.
  Premium brands, with demand in reasonable balance with supply, may restrict the use of push systems without losing sales volume.
  r 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.  Network marketing organizations: Compensation plans, retail network growth, and profitability

  Network marketing organizations, or NMOs, are retail selling channels that use independent distributors not only to buy
  and resell product at retail, but also to recruit new distributors into a growing network over time. Commissions and markups
  on personal sales volumes, and net commissions on the personal sales volumes of downlines, are the methods of
  compensation commonly used to motivate NMO distributors. In this paper, we develop, analyze, and calibrate a dynamic
  decision model of the growth of a retail NMO. Descriptive and prescriptive insights show how compensation and other
  model parameters affect distributor motivation, sales, and network growth and profitability. q1998 Elsevier Science B.V.
  All rights reserved.  what is strategy  دانلود  جزوه ای در مورد سیستمهای اطلاعاتی

  سیستمهای اطلاعاتی شامل مجموعه ای از منابع اطلاعات است که برای جمع آوری پردازش نگهداری به کارگیری به اشتراک گذاری توزیع و در اختیار گذاشتن اطلاعات طراحی شده است .
   ادامه   دانلود  نمودار جریان داده ها - MIS DFD

  نمودار جریان داده ها   -   MIS DFD     
  دانلود

  DFD می‌تواند سیستم‌های مختلف را با تصویر كردن موارد زیر، مدل سازی كند :

  موجودیت‌های خارجی (entityها) كه داده‌ از آن‌ها خارج می‌شود. (مبدأ یا مقصد اطلاعات هستند.)
  پردازش‌ها كه جریان‌های مختلف داده را به هم تبدیل می‌كنند.
  مخازن داده‌ها كه پردازش‌ها از آن‌ها داده‌ها را می‌خوانند یا این كه به آن‌ها داده اضافه می‌كنند (می‌نویسند).

  شكل گرافیكی DFD باعث می‌شود كه بتواند ابزار خوبی برای برقراری ارتباط بین تحلیلگر و طراح سیستم باشد.


  دایره نشان دهنده یك پردازش است.
  فلش‌هایی كه به دایره وارد می‌شوند، نشان دهنده جریان‌های داده ورودی هستند.
  فلش‌هایی كه از دایره خارج می‌شوند، نشان دهنده جریان‌های داده خروجی هستند.
  هر پردازش دارای یك نام و یك شماره سریال است كه برای شناسایی و آدرس دهی ساده‌تر آن استفاده می‌شود.
  هر جریان داده نیز برچسبی دارد (همان عنوان جریان اطلاعات) كه به مستند سازی كمك می‌كند.

  ارتباط GIS با MIS

  دانلود  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :