تبلیغات
مدیریت - مطالب بیمه

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

THE SECRET LANGUAGE OF BUSINESS

THE SECRET LANGUAGE OF BUSINESS • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،کنترل کیفیت جامع ،کنترل کیفیت جامع ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،بیمه ،
 • customer complaining behavior

  Although customer complaining behavior has been studied in
  the traditional market place, little research has been done on
  handling online customer complaints. This study is aimed at investigating
  the effects of post-purchase evaluation factors on propensity
  to complain in the onhne versus offline-shopping environment.
  Post-purchase evaluation factors from previous studies such as the
  degree of dissatisfaction, importance of the purchase, perceived
  benefits from complaining, personal characteristics, and situational
  infiuences have been examined. A survey was conducted and its
  results reveal the different impacts of post-purchase evaluation
  factors on propensity to complain in the online versus offline
  shopping environments. Further, the results suggest how propensity
  to complain infiuence the customer's repeat purchase intention
  both in online and offline shopping.  Exploratory examination on the loyalty of Apple customers

  The death of Apple’s CEO Steve Jobs left many in the business world wondering if Apple would also face a decline in health. However, the subsequent release and over-whelming demand of the new iPhone and iPad showed the world how much this product brand is loved by consumers. Yet what exactly makes Apple consumers loyal to Apple products with an array of similar, yet less expensive, products on the market? Understanding what makes Apple users loyal is important to all companies striving to replicate the kind of brand loyalty that Apple generates. Therefore, the purpose of this study is to investigate the antecedents of Apple’s brand loyalty including brand identification, brand personality congruence, and reputation using the theory base of social identity (Halliday and Kuenzel, 2010).
  Data were collected using an online survey composed of questions regarding brand identification, brand personality, reputation, brand loyalty, and demographics. Respondents were strongly favorable to Apple’s attractiveness, favorability, and distinctiveness. Results support the hypothesis that brand identity has a positive significant effect on reputation. It was also supported that brand identity is positively related to brand personality congruence, but there does not appear to be congruence between brand personality and an individual’s persona. Results show Apple brand identity and brand personality congruence is positively related to Apple brand loyalty and although respondents expressed price sensitivity to technology a strong majority indicated they would buy additional products from Apple.   
  https://ir.linkedin.com/in/
  mohsen-yaghoobi-2555aa132

  شعری از جناب "مولانا"

  باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
  سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
  باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
  جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
  باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
  توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
  بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
  شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
  با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
  حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
  این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
  اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
  از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
  در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
  گر درک کنى خودت خدا را بینى
  درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر خصوصیات شخصیت مصرف کننده در روابط درک شده توسط وی بر روی تمایل به تغییر برند با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر شدت ضعف خدمات در بازار بیمه است .  اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،

 • پژوهش حاضر به بررسی رابطه رفتار فروش اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری
  مشتریان (بیمه گذاران) در بیمه های عمر یک شرکت بیمه می پردازد. در بازاریابی بیمه های عمر،
  نوعی ارتباط متقابل میان فروشنده و مشتری به عنوان شکل خاصی از بازاریابی به وجودمی آید و
  در نتیجه فروشنده و مشتری یا بیمه گذار، هر دو بر نتیجه فروش تأثیر می گذارند. فروشنده
  به عنوان اولین رابط سازمان، تأثیر قابل توجهی بر ادراك مشتری از قابل اتکابودن سازمان
  ارائه دهنده خدمات و ارزش خدماتش و نهایتاً ادامه رابطه مشتری با سازمان متبوع فروشنده دارد.
  جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از بیمه گذاران یک شرکت بیمه در سطح شهر تهران و
  تعداد نمونه مورد بررسی 384 نفر تعیین گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات از
  روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده  متدولوژی فازی و فرانوگرایی در مدیریت صنعت بیمه


  مدیریت فرانوگراپست مدرن  RESEARCH at RIT  Innovators and Entrepreneurs

  After arriving on campus in 2007, RIT President Bill
  Destler set a goal of transforming RIT into the first
  innovation university. Utilizing our unique combination
  of industry connections, technological expertise, and
  prominence in the creative arts, RIT would become a
  center for entrepreneurship and technology transfer.
  It would also be a model for how universities could
  transform ideas into real-world innovations  Total Quality Management and Knowledge Management: A Researches Review


  Skills, knowledge and productivity are important factors in the organization's success and they have an important role and TQMasamanagement systemhaspaid special attentionto it. However, knowledge as the source is essential for the organization's survival. For the implementation of knowledge management a relatively long period of time, providing intellectual and cultural contexts, skills and education, science and technology centers are needed.Total Quality Management (TQM) is a management approach that originated in the 1950s and has steadily become more popular since the early 1980s. Total quality is a description of the culture, attitude and organization of a company that strives to provide customers with products and services that satisfy their needs.Knowledge management (KM) is the process of capturing, developing, sharing, and effectively using organizational knowledge. It refers to a multi-disciplined approach to achieving organizational objectives by making the best use of knowledge. This review paper tries to survey of three papers. In first section, (TQM) and (KM) have been introduced. In the next sections,thearticleshave been investigated. The papers are about integration of Total Quality Management and Knowledge Management and relationship between them.This paper tries to select the Researches from different aspects of TQM with KM application. The purpose of this study is to investigate the analysis of relationship between TQM and KM and the integration of them by review of papers.  Distribution strategies for volume and premium brands in highly competitive consumer markets

  This article deals with distribution strategies for volume and premium brands in the automobile industry. Like some other consumer
  markets, the car market has become subject to substantial overcapacity in the last decade and subject to a pressure to keep costs low,
  while at the same time manufacturers emphasize immaterial values and attempt to strengthen the brand to get an advantage over
  competitors.
  A number of theoretical themes are related to extensive case studies carried out in Sweden, the UK, Germany, Spain and Australia.
  One hundred and nine interviews were carried out with manufacturers, importers, dealers and industry experts. Theories used in the
  study emerge from two research traditions. First, perspectives on corporate identity and brand management are applied to distribution
  channels. Second, theories on channel structure, i.e. the choice of selling through one channel or dual-multi-distribution; solus- and
  multi-franchising; and channel ownership, i.e. direct and indirect channels are applied. Theories are woven together in a concluding
  analysis of distribution strategies for volume and premium brands.
  Some conclusions on the brand’s influence on distribution strategies emerge in the study. The findings suggest that while distribution
  activities may be shared among channel members in a channel selling volume brands, there is a great need for coordination in channels
  selling premium brands to secure premium values that reflect the brand’s raison d’eˆtre and justify its price premium. Anchorage in the
  local market is crucial for motivating the volume brand dealer, and also critical for volume dealers to stay viable and competitive.
  Identification with the local dealer appears to be crucial in designing distribution strategies for volume brands. A premium brand is less
  related to the local market: Rather, its competitive advantage is based on strong brand identification and the consumer is likely to be
  attracted by the image of the premium brand than by the local dealer. Creating a consistent brand experience is thus decisive for premium
  brands whose content to a great extent is global and goes beyond the influence of local dealers and cultures. Moreover, an understanding
  of the brand is suggested to be indispensable in analysing push–pull mechanisms. While pull systems are associated with higher channel
  efficiency, the study suggests that pull systems are unlikely to work for volume brands: high manufacturing overcapacity is beyond the
  influence of individual manufacturers, thus industry overcapacity forces volume brand manufacturers to push cars to the market.
  Premium brands, with demand in reasonable balance with supply, may restrict the use of push systems without losing sales volume.
  r 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.  Network marketing organizations: Compensation plans, retail network growth, and profitability

  Network marketing organizations, or NMOs, are retail selling channels that use independent distributors not only to buy
  and resell product at retail, but also to recruit new distributors into a growing network over time. Commissions and markups
  on personal sales volumes, and net commissions on the personal sales volumes of downlines, are the methods of
  compensation commonly used to motivate NMO distributors. In this paper, we develop, analyze, and calibrate a dynamic
  decision model of the growth of a retail NMO. Descriptive and prescriptive insights show how compensation and other
  model parameters affect distributor motivation, sales, and network growth and profitability. q1998 Elsevier Science B.V.
  All rights reserved.  E-Satisfaction and E-Loyalty: A Contingency Framework

  The authors investigate the impact of satisfaction on loyalty in the
  context of electronic commerce. Findings of this research indicate
  that although e-satisfaction has an impact on e-loyalty, this
  relationship is moderated by (a) consumers’ individual level factors
  and (b) firms’ business level factors. Among consumer level factors,
  convenience motivation and purchase size were found to accentuate
  the impact of e-satisfaction on e-loyalty, whereas inertia suppresses
  the impact of e-satisfaction on e-loyalty. With respect to business
  level factors, both trust and perceived value, as developed by the
  company, significantly accentuate the impact of e-satisfaction on
  e-loyalty. 2003 Wiley Periodicals, Inc.
  یكی از با ارزشترین داراییهای هر شركت نام و نشان تجاری آن شركت میباشد هرچه ارزش نام و نشان تجاری درذهن
  مصرف كنندگان بیشتر باشد،شركت میتواند درسایه آن منافع بیشتری را ازمصرف كنندگان كسب كند. ارزش ویژه نام و
  نشان تجاری یكی از داراییهایی است كه هم ارزش شركت را حفظ میكند وهم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد
  داشت. نام تجاری قولی است كه تولید كننده به مصرف كننده می دهد و شركت را ملزم می كند تا در مورد تولیدات و
  سرویسی كه ارائه می دهد صادق باشد. در دنیای رقابتی امروز كه كالاها از نظر فیزیكی تمایز چندانی با یكدیگر ندارند
  یك نام تجاری معتبر می تواند مزیت رقابتی چشمگیری ایجاد كند. در این شرایط چنانچه بتوانیم از اعتبار نام تجاری به
  بهترین شكل بهره ببریم می توانیم وفاداری مشتریان را كه تعیین كننده سود، در طولانی مدت است برای خود جلب
  نماییم. امروزه، وفاداری مشتریان، كلید موفقیت تجاری محسوب می شود. باافزایش وفاداری مشتریان سهم بازار ومیزان
  سوددهی بنگاه اقتصادی بالا می رود . درك بازار با برنامه ریزی واتخاذ استراتژیهای مناسب جهت وفادار كردن مشتریان
  و افزایش نرخ وفاداری آنها منافع بلند مدت برای بنگاه های اقتصادی به وجود می آورد. به نظر می رسد یكی از عواملی
  كه به وفاداری مشتریان اثر می گذارد اعتبار نام و نشان تجاری و مزایای آن می باشد در این پژوهش تاثیر این موارد
  را مورد توجه قرار دادیم و از 40 نفر از مصرف كنندگان شهرستان تالش نظر خواهی شد. در پایان، این مقاله نشان
  می دهد ، نام و نشان تجاری مزیتی رقابتی ایجادمی نماید. نام و نشان تجاری نشان كیفیت و وعده به خریدار می باشد
  مانند طرح های خاص كه مصرف كنندگان را به خرید خدمات و محصولات دارای نام و نشان تجاری تشویق میكنند.
  در مجموع می توان گفت با وجود یك دهه تحقیقات همچنان برای فهم اعتبار نام و نشان تجاری كه منجر به وفاداری
  مشتریان میشود نیاز به تحقیقات بیشتری است.  Survey of the Effective Dimensions In Improvement Of Brand Equity In Iranian Insurance Companies


  Companies use different marketing strategies to achieve competitive advantage. One of
  these strategies is Branding strategy for products and services. However, given to the role
  and situation of insurance industry as a tool for peace of people and its impact on
  economic development and growth of countries, the purpose of this paper is to identify
  specific aspects on brand equity of insurance companies based on BAV18 model. In order
  to achieve this goal, the conceptual model of research, brand strength and the impact on
  brand equity and brand-building hypothesis by making, and necessary information is
  gathered among clients by using questionnaire and data is Analysis using SPSS and
  LISREL Software. The obtained results showed that brand acceptation by clients have
  stronger impact on brand equity than brand power of one insurance company. Also
  among effective aspects on the brand equity (awareness of brand association, perceived
  quality and loyalty to brand) perceived quality has strong impact on brand equity of one
  insurance company.

  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :