تبلیغات
مدیریت - مطالب KM

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،
 • Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: An empirical study


  This paper proposes an approach of measuring a technology university’s knowledge management (KM)
  performance from competitive perspective. The approach integrates analytical network process (ANP),
  which is a theory of multiple criteria decision-making and is good at dealing with tangible and intangible
  information, with balanced scorecard (BSC) that contains four perspectives, including customer perspective,
  internal business perspective, innovation and learning perspective, and financial perspective, being
  adopted as the indicators of KM performance measurement (KMPM). This paper makes three important
  contributions: (1) it propose a methodology of comparing an organization’s knowledge management performance
  with its major rivals to offer effective information for improving KM, increasing decision-making
  quality, and obtaining clear effort direction of attaining competitive advantage; (2) it explores the
  case involving a lot of findings that present the positions of the case organization against it major rivals
  and imply that the technology university has to reinforce knowledge creation and accumulation to catch
  up with its competitive rivals; and (3) it is generic in nature and applicable to benefit an organization. The
  results prove the proposed method can act as a measurement tool for the entire KM of an organization.
   2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.  ارائه چارچوبی مفهومی برای نوع شناسی دانش مشتری

   

  با عنایت به نقش بی بدیل دانش دركسب مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی
  امروز،كسب و كارها بیش از گذشته به دانش مشتری توجه می كنند. شناسایی و مدیریت انواع
  دانش مشتری از موضوعات چالشی پیش روی پژوهشگران و كارشناسان حوزه مدیریت دانش و
  مدیریت ارتباط با مشتریان است. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی مفهومی برای نوع شناسی
  دانش مشتری است. برای نیل به این هدف، استراتژی پژوهش سه مرحل های شامل"طراحی
  چارچوب مفهومی پژوهش"،"اعتبارسنجی چارچوب مفهومی پژوهش" و "ارزیابی شركت
  منتخب (همكاران سیستم) با استفاده از چارچوب طراحی شده" دنبال شد. درمرحله اول، با استفاده
  از بررسی و تحلیل ادبیات پژوهش، چارچوبی مفهومی (چارچوب خوشه انگور) مشتمل بر سی
  عنوان دانش مشتری در ذیل سه دسته عمده دانش "برای"، "از" و "درباره" مشتری طراحی شد.
  سپس اعتبار چارچوب پیشنهادی با استفاده از نظرسنجی خبرگان بررسی و تأیید شد. چارچوب
  خوشه انگور را می توان جامع ترین چارچوب در حوزه نو ع شناسی دانش مشتری دانست. در پایان،
  میزان مدیریت انواع دانش مشتری در شركت همكاران سیستم براساس چارچوب طراحی شده
  ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، این شركت تاكنون بیشتر به "دانش برای مشتری" اهمیت
  داده است.
     Developing a corporate knowledge management strategy


  Purpose – The purpose of this paper is to explore the development of a knowledge management (KM)
  strategy at the Central Bank of Nigeria (CBN) and how this was embedded in the business processes of
  the bank.
  Design/methodology/approach – Literature research and a case study were used as the methodology
  of the paper.  Total Quality Management and Knowledge Management: A Researches Review


  Skills, knowledge and productivity are important factors in the organization's success and they have an important role and TQMasamanagement systemhaspaid special attentionto it. However, knowledge as the source is essential for the organization's survival. For the implementation of knowledge management a relatively long period of time, providing intellectual and cultural contexts, skills and education, science and technology centers are needed.Total Quality Management (TQM) is a management approach that originated in the 1950s and has steadily become more popular since the early 1980s. Total quality is a description of the culture, attitude and organization of a company that strives to provide customers with products and services that satisfy their needs.Knowledge management (KM) is the process of capturing, developing, sharing, and effectively using organizational knowledge. It refers to a multi-disciplined approach to achieving organizational objectives by making the best use of knowledge. This review paper tries to survey of three papers. In first section, (TQM) and (KM) have been introduced. In the next sections,thearticleshave been investigated. The papers are about integration of Total Quality Management and Knowledge Management and relationship between them.This paper tries to select the Researches from different aspects of TQM with KM application. The purpose of this study is to investigate the analysis of relationship between TQM and KM and the integration of them by review of papers.  مدیریت ارتباط با مشتری  ساختارهای نوین سازمان ها، خطوط حركتی و طرح های تغییر، بازمهندسی و آینده نگری آنها ناظر بر
  این واقعیت است كه فضای رقابتی میان افراد، سازما نها و حتی كشورها، به سوی خلق ارزش از طریق
  تغییر در محیط داخل و تطابق هرچه بیشتر با محیط بیرون، در راستای كسب منافع بیشتر ، به پیش
  می رود. در این میان، از جمله اجزای ثابت محیط داخلی و خارجی سازما نها، مشتریان آنها هستند كه
  توانایی حفظ ارتباط و سپس مدیریت آنها، از جمله ابزاره ای اثربخش ی و راز ماندگاری در دنیای
  ابررقابتی امروز است.
  در سال هایی نه چندان دور، سازمان ها پس از آزمون راهكارهای گوناگون و كسب تجارب مختلف،
  به این مهم پی بردند كه فارغ از ارایه محصولات (كالاها و خدمات) برتر، توجه به مشتریان به عنوان
  مهمترین عامل افزایش سهم بازار و توسعه همه جانبه سازمان، منجر به تقویت توان رقابت پذیری خواهد
  شد. به دنبال تقویت این رویكرد بود كه مشتری به یكی از منابع حیاتی هر سازمان و ضامن بقا و حیات
  آن تبدیل شد  what is strategy  دانلود  لغات ضروری تافل +504

  دانلود  استراتژی چیست ؟ (به زبان پورتر)  دانلود • نظرات() 
 • نوع مطلب :سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،
 • NCC 1391

  دانلود
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،
 • دلایل ظهور و سقوط سازمانهای ایرانی


  دانلود • نظرات() 
 • نوع مطلب :سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،
 • محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :