تبلیغات
مدیریت - مطالب سیستمهای اطلاعات مکانی

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،
 • (CRM) ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری


  با تغییر پارادایم از محصول محوری به مشتری محوری و با توجه به اینکه در محیط رقابتی
  امروز استفاده از روشهای بازاریابی سنتی، محدودیت های زیادی را برای سازمان ها ایجاد
  برای ایجاد یک رابطه خاص با مشتری و (CRM) کرده است، مدیریت ارتباط با مشتری
  ایجاد ارزش بیشتر برای سازمان ها ارائه شده است. هدف اصلی مقاله حاضر تببین عوامل
  با CRM می باشد. در این راستا عوامل موثر بر توفیق CRM موثر بر توفیق پیاده سازی
  مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان و مدیران بانک شناسایی و سوالات پرسشنامه
  تدوین شد. درمجموع 111 پرسشنامه در شعب بانک صادرات استان تهران توزیع و
  توسط مدیران بانک تکمیل شد. جهت دستیابی به مدل مغهومی تحقیق از تحلیل عاملی
  اکتشافی و جهت آزمون صحت مدل اندازه گیری تحقیق از تحلیل عاملی تائیدی استفاده
  شد. همچنین وضعیت فعلی بانک از نظر عامل های موثر مورد بررسی قرار گرفت و جهت
  اولویت بندی اهمیت عامل ها نسبت به هم از آزمون فریدمن استفاده شد.
  نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمام عوامل شناسایی شده به عنوان عوامل موثر بر توفیق
  CRM می باشند که عامل افراد سازمان بیشترین تاثیر را در توفیق پیاده سازی CRM
  دارد. همچنین در وضعیت فعلی بانک عوامل مدیریت دانش، سازماندهی، مدیریت
  ارتباطات در وضعیت مناسبی قرار ندارند و همچنین از نظر مدیران ، مدیریت ارتباطات
  دارای اهمیت نسبی بیشتری می باشد.  Total Quality Management and Knowledge Management: A Researches Review


  Skills, knowledge and productivity are important factors in the organization's success and they have an important role and TQMasamanagement systemhaspaid special attentionto it. However, knowledge as the source is essential for the organization's survival. For the implementation of knowledge management a relatively long period of time, providing intellectual and cultural contexts, skills and education, science and technology centers are needed.Total Quality Management (TQM) is a management approach that originated in the 1950s and has steadily become more popular since the early 1980s. Total quality is a description of the culture, attitude and organization of a company that strives to provide customers with products and services that satisfy their needs.Knowledge management (KM) is the process of capturing, developing, sharing, and effectively using organizational knowledge. It refers to a multi-disciplined approach to achieving organizational objectives by making the best use of knowledge. This review paper tries to survey of three papers. In first section, (TQM) and (KM) have been introduced. In the next sections,thearticleshave been investigated. The papers are about integration of Total Quality Management and Knowledge Management and relationship between them.This paper tries to select the Researches from different aspects of TQM with KM application. The purpose of this study is to investigate the analysis of relationship between TQM and KM and the integration of them by review of papers.  what is strategy  دانلود  برق تهران و اقدامات انجام شده در زمینه GIS

  1-بیش از 80 درصد اطلاعات مرتبط با مدیریت برنامه ریزی صنعت برق ماهیت مکانی دارند.
  2-طبقه بندی عوارض بر حسب خصوصیات آنها و اندازه گیری (پیش بینی بار )مسیر یابی(خط)
  مکان یابی (نیروگاه وپست ) تعیین روند تغییرات و ...
  3-ارائه اطلاعات در احداث شبکه تعمیر نگهداری و بهره برداری از شبکه
  4-تسلط بیش از پیش متخصصسن بر شبکه جهت برنامه ریزی و تهیه گزارشات مدیریتی

  ادامه دانلود  GIS

  ایده ایجاد یک سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS برای نخستین بار در کانادا در سال 1960 توسط دکتر REGER
  TOMILISON مطرح گردید. در آن زمان دکتر در یک کمپانی عکسبرداری هوایی فعالیت می کرد که باحجم
  زیادی از اطلاعات مربوط به سرزمین  وسیع کانادا سر و کار داشت . به همین خاطر او به فکراستفاده از کامپیوتر
  به منظور حل مشکلات خود افتاد و نهایتا در سال 1962 راه اندازی سیستم اطلاعات جغرافیایی کانادا CGIS را
  به دولت پیشنهاد کرد . در نتیجه در سال 1963 نرم افزار CGIS جهت مدیریت امور کشاورزی کشور کانادا
  تهیه شد .
  ادامه دانلود  نشریه مهندسی نقشه بر داری

  نشریه علمی - تر ویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
  دوره پنجم شماره 1 اسفند 92


  نشریه مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی یک فصلنامه تخصصی دو زبانه(فارسی - انگلیسی )متعلق
  به انجمن علمی مهندسی نقشه برداری وژئوماتیک ایران است که با همکاری اساتید کشور در این زمینه منتشر
  می شود زمینه های مورد علاقه و فعالیت این نشریه شامل علوم اطلاعات مکانی ژئوماتیک مهندسی نقشه برداری
  با تخصص های ژئودزی فتوگرامتریسنجش از دور سامانه های اطلاعات مکانی و کاربرد های آن ها در زمینه های
  گوناگون از جمله علوم زمین منابع طبیعی محیط زیست و مدیریت شهری است


  ادامه دانلود  Basics Photogrammetry

  Download
   
  Basics    Photogrammetry


  Photogrammetry
  Basics of Photogrammetry
  Before describing the operation of the V-STARS system, a brief introduction
  to photogrammetry is provided for those who are unfamiliar with the
  technology. Photogrammetry, as its name implies, is a 3-dimensional
  coordinate measuring technique that uses photographs as the
  fundamental medium for metrology (or measurement).
  The fundamental principle used by photogrammetry is triangulation. By
  taking photographs from at least two different locations, so-called "lines of
  sight" can be developed from each camera to points on the object.
  These lines of sight (sometimes called rays owing to their optical nature)
  are mathematically intersected to produce the 3-dimensional
  coordinates of the points of interest. Triangulation is also the principle
  used by theodolites for coordinate measurement. If you are familiar with
  these instruments, you will find many similarities (and some differences)
  between photogrammetry and theodolites. Even closer to home,
  triangulation is also the way your two eyes work together to gauge
  distance (called depth perception).
  This primer is separated into two parts. Photography describes the
  photographic principles involved in photogrammetry, while Metrology
  describes the techniques for producing 3-dimensional coordinates from
  two-dimensional photographs.
  Photography
  Photography - The First Part of Photogrammetry
  Taking photographs is, of course, essential for making a photogrammetric
  measurement. To obtain the high accuracy, reliability and automation
  the system is capable of, photographs must be of the highest quality.
  Fortunately, because of the design of the system, photography with
  V-STARS is actually simpler than film photography.
  The three main considerations for good photography are:
  1. Field of View
  2. Focusing
  3. Exposure  Basic_GIS_Coordinates

    
   Basic_GIS_Coordinates

  Basic GIS
  Coordinates
  S E C O N D E D I T I O N

  Preface
  Coordinates? Press a few buttons on a computer and they are automatically
  imported, exported, rotated, translated, collated, annotated, and served up
  in any format you choose with no trouble at all. There really is nothing to it.
  Why have a book about coordinates?
  It’s a good question, really. Computers are astounding in their ability
  to make the mathematics behind coordinate manipulation transparent to
  the user. This book is not much about that sort of mathematics. But it is
  about coordinates and coordinate systems. It is about understanding how
  these systems work, and how they sometimes don’t work. It is about how
  points that should be in New Jersey end up in the middle of the Atlantic
  Ocean even if the computer has done nothing wrong. And that is, I suppose,
  the answer to the question from my point of view. Computers are
  currently very good at repetition and very bad at interpretation. People
  are usually not so good at repetition. We tend to get bored. But we can
  be very good indeed at interpretation—if we have the information in our
  heads to understand what we are interpreting. This book is about providing
  some of that sort of information on the subject of coordinates and
  coordinate systems.
  Coordinates are critical to GIS (geographic information systems), cartography,
  and surveying. They are their foundation. Points, lines, and polygons
  form the geometry. Lines define the polygons, points define the lines, and
  coordinates define the points. So at bottom it is the coordinates that tie the
  real world to its electronic image in the computer.
  There are more than 1,000 horizontal geodetic datums and over 3,000
  Cartesian coordinate systems, sanctioned by governments around the world
  and currently in use, to describe our planet electronically and on paper.

  دانلود  نرم افزاری ساده جهت تبدیل سیستم تصویر های utm to lambert

  نرم افزاری ساده جهت تبدیل سیستم تصویر های
  click  لغات ضروری تافل +504

  دانلود  استراتژی چیست ؟ (به زبان پورتر)  دانلود • نظرات() 
 • نوع مطلب :سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،
 • NCC 1391

  دانلود
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،
 • دلایل ظهور و سقوط سازمانهای ایرانی


  دانلود • نظرات() 
 • نوع مطلب :سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،KM ،
 • محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :