تبلیغات
مدیریت - مطالب استراتژی

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

استراتژی های تبلیغاتی برای خدمات

امروزه بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی و تجاری را موسسات خدماتی بر عهده گرفته اند . 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • برند (نام تجاری ) مبتنی بر ارزش افزوده و رفتار مشتریان

  دانلود  تبلیغ ناملموس برند و تاثیر آن بر انتخاب مصرف كننده

  این مطالعه ارائه كننده مفهوم نوین تبلیغ ناملموس در تئوری تبلیغات است. مطالعه برای اولین بار اثربخشی نمایش ناملموس
  برند را مورد آزمون قرار داده است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مولفه ها و شاخص های
  تاثیر گذار در نمایش ناملموس برند شناسایی شدند
  برند یکی از مهم ترین عناصر بازاریابی و موفقیت یک سازمان می باشد و تصویری است که
  سازمان یا شرکت را با همه ابعادش معرفی می کند و تصویری از آنچه را که هست یا می خواهد باشد
  را در ذهن بیننده، مشتریان، مصرف کنندگان ایجاد می کند. در واقع برند نشانه ای است که شرکت
  یا سازمان را از رقبا متمایز می کند و همچنین معرف کالاها و خدمات ایجاد شده توسط شرکت
  مدل های ارزشگذاری برند، توان تبیین لازم « می باشد. این تحقیق بر این فرض استوار است که
  .» جهت ارزیابی ارزش برند بانک های مورد مطالعه را دارند  پژوهش حاضر با ارائه یک الگوی جامع تلفیقی، به دنبال بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت
  خدمات بر متغیرهای بازاریابی رابطه ای )اعتماد و تعهد( و تمایلات رفتاری مشتریان هست. جامعه
  آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه هایپر استار در شهر تهران هست که دادههای مورد نیاز
  برای انجام پژوهش با استفاده روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان 380 نفر از مشریان این
  فروشگاه به دست آمده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری و با
  کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تصویر
  ذهنی برند و کیفیت خدمات تأثیر مستقیم و معنی داری بر ابعاد بازاریابی رابطه ای دارند همچنین تأثیر
  تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر روی ارزش درک شده مشتریان تأیید شد.  تا كنون تلاش های فراوانی در دو حوز ه ی مفهومی، و سنجش و پیاد ه سازی تولید ناب از سوی
  محققین دانشگاهی و اجرایی صورت گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی مطالعات پژوهشی انجام
  شده در این حوزه ها، سعی در ارائه ی پیشنهاد هایی در دو محور زیر دارد: 1 آشنایی مخاطبان با
  مفهوم و تعریف جامع نابی و 2 ارائه چارچوب ارزیابی مناسبی كه مبتنی برتعریف جامع نابی بوده
  و قادر به سنجش و ارائه ی راهكار هایی مفید برای رفع موانع موجود در پیاد ه سازی مناسب آن
  باشد.  آسیب شناسی برند گردشگری ایران

  دانلود  در سال های اخیر، بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه
  كسب و كار یافته است. بسیاری از محققان و مدیران شركت ها به این نتیجه رسیده اند كه با ارزش ترین دارایی یك
  شركت در جهت بهبود فرایند بازاریابی، برند و دانش برندینگ است. با وجود این، مفهوم هویت برند كه عاملی درون
  سازمانی و یكی از مهمترین مباحث در حوزه بازاریابی و برند است، كمتر مورد توجه قرار گرفته است .  اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،
 • نکات مدیریتی روزانه


  برگزیده از مجله مروری بر  کسب وکار  هاروارد  تحقیقات بازاریابی Marketing Research

  Marketing is an organizational function and a set of
  processes for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders.


  بازارگرایی: گرایش به بازار و نیازهای مشتریان.
   بازارشناسی: گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های بازارها.
   بازاریابی: تعیین بازار)های( هدف و محصولات مناسب آن )ها(.
   بازارسازی: ایجاد، حفظ و رشد سهم بازار در بازار هدف )نفوذ در بازار(.
   بازارگردی: ویترین گردی جهانی و پیگیری تحولات و تغییرات بازار.
   بازارسنجی: بررسی و ارزیابی موقعیت و روند بازار.
   بازارداری: حفظ و تقویت وفاداری مشتریان با تامین رضایت آن ها.
   بازارگرمی: آگاه ساختن و ترغیب و تشویق مشتریان به خرید از سازمان  Information Technology (IT) as An Improvement Tool For Customer Relationship Management (CRM)

  In this paper, it has been tried to evaluate influence of information technology – as a key factor – from different
  aspects in order to create and manage direct relationship between organizations and their customers. A framework is
  presented to develop required infrastructure for effective and sustainable relationship between customer and
  organization. It uses modern information technology tools as input to collect useful data from customers. Then, data
  are collected and needed processes are done in customer relationship department of organizations. Results are
  improved customer relationship, sustainable competitive advantages and reduced costs of organization.
  برندسازی، امروزه در بازار به عنوان ابزاری برای ایجاد وفاداری در مشتریان و کسب سودآوری و همچنین پایداری سازمان
  همچنین این مفهوم یک ابزار قدرتمند در تنظیم منابع شرکت .(Bartlett & Ghoshal, اهمیت حیاتی پیدا کرده است ( 2009
  جهت توسعهی مزیت رقابتی استراتژیک میباشد. گرچه تا به امروز، برخی مزیتها درعمل دچار سردرگمی شدهاند، اما اینگونه
  عنوان میشود که تمرکز فعلی در برندسازی شرکت روی ارزشهای کلیدی و فرهنگ، باعث تمرکز بیشازحد سازمان روی
  برندسازی شرکت .(Aaker & Keller, هویت برند خود شده و پاسخگوییاش را نسبت به تغییرات کاهش میدهد ( 2010
  .(Barwise & Robertson, امروزه بهعنوان یک ابزار برای ایجاد چالشهای چندگانه شرکتها معرفی شده است ( 2011
  نیاز به تمایز در بازار محصولات سفارشی، نیاز به جذب و نگهداری کارکنان با قابلیتهای بالا برای حمایت از فرآیند خلق
  ارزش، نیاز به شناسایی انتظارات و علائق روبهافزایش ذینفعان جهت نگهداری مشروعیت فعالیت شرکت و نیاز به ارائهی
  تصویر پایدار، محکم و معتبر از شرکت نسبت به رقبا و سرمایهگذاران بهمنظور اطمینان از بقاءِ شرکت، موضوعی است که
  امروزه درمقابل پیچیدگیهای روبهافزایش در ارتباطات شرکت و نیاز سازمان به یافتن و بیان صدایش دربازار هدف، مشهود
  .(Aaker & Keller, است ( 2010  متدولوژی فازی و فرانوگرایی در مدیریت صنعت بیمه


  مدیریت فرانوگراپست مدرن

  • کل صفحات:4  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :