تبلیغات
مدیریت - مطالب مدیریت فن آوری اطلاعات

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،
 • ارائه چارچوبی مفهومی برای نوع شناسی دانش مشتری

   

  با عنایت به نقش بی بدیل دانش دركسب مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی
  امروز،كسب و كارها بیش از گذشته به دانش مشتری توجه می كنند. شناسایی و مدیریت انواع
  دانش مشتری از موضوعات چالشی پیش روی پژوهشگران و كارشناسان حوزه مدیریت دانش و
  مدیریت ارتباط با مشتریان است. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی مفهومی برای نوع شناسی
  دانش مشتری است. برای نیل به این هدف، استراتژی پژوهش سه مرحل های شامل"طراحی
  چارچوب مفهومی پژوهش"،"اعتبارسنجی چارچوب مفهومی پژوهش" و "ارزیابی شركت
  منتخب (همكاران سیستم) با استفاده از چارچوب طراحی شده" دنبال شد. درمرحله اول، با استفاده
  از بررسی و تحلیل ادبیات پژوهش، چارچوبی مفهومی (چارچوب خوشه انگور) مشتمل بر سی
  عنوان دانش مشتری در ذیل سه دسته عمده دانش "برای"، "از" و "درباره" مشتری طراحی شد.
  سپس اعتبار چارچوب پیشنهادی با استفاده از نظرسنجی خبرگان بررسی و تأیید شد. چارچوب
  خوشه انگور را می توان جامع ترین چارچوب در حوزه نو ع شناسی دانش مشتری دانست. در پایان،
  میزان مدیریت انواع دانش مشتری در شركت همكاران سیستم براساس چارچوب طراحی شده
  ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، این شركت تاكنون بیشتر به "دانش برای مشتری" اهمیت
  داده است.
     RESEARCH at RIT  Innovators and Entrepreneurs

  After arriving on campus in 2007, RIT President Bill
  Destler set a goal of transforming RIT into the first
  innovation university. Utilizing our unique combination
  of industry connections, technological expertise, and
  prominence in the creative arts, RIT would become a
  center for entrepreneurship and technology transfer.
  It would also be a model for how universities could
  transform ideas into real-world innovations  Total Quality Management and Knowledge Management: A Researches Review


  Skills, knowledge and productivity are important factors in the organization's success and they have an important role and TQMasamanagement systemhaspaid special attentionto it. However, knowledge as the source is essential for the organization's survival. For the implementation of knowledge management a relatively long period of time, providing intellectual and cultural contexts, skills and education, science and technology centers are needed.Total Quality Management (TQM) is a management approach that originated in the 1950s and has steadily become more popular since the early 1980s. Total quality is a description of the culture, attitude and organization of a company that strives to provide customers with products and services that satisfy their needs.Knowledge management (KM) is the process of capturing, developing, sharing, and effectively using organizational knowledge. It refers to a multi-disciplined approach to achieving organizational objectives by making the best use of knowledge. This review paper tries to survey of three papers. In first section, (TQM) and (KM) have been introduced. In the next sections,thearticleshave been investigated. The papers are about integration of Total Quality Management and Knowledge Management and relationship between them.This paper tries to select the Researches from different aspects of TQM with KM application. The purpose of this study is to investigate the analysis of relationship between TQM and KM and the integration of them by review of papers.  Introducing the New Multi-Level Marketing Governing Act


  Taiwan had approximately 369 multi-level marketing (MLM) companies and a total of 3.09 million MLM participants as of December 31, 2012. Adjusting for people who participate in more than one MLM company, almost 12% of Taiwan’s total population participates in at least one MLM business • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،
 • تحقیقات کیفی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده

  Qualitative Research)

  (Descriptive Research

  Experimental Research • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،
 • Customer Loyalty and Customer Loyalty Programs


  Customer loyalty presents a paradox. Many see it as primarily an attitude-based phenomenon
  that can be influenced significantly by Customer Relationship Management initiatives such as
  the increasingly popular loyalty and affinity programs. However, empirical research shows
  that loyalty in competitive repeat-purchase markets is shaped more by the passive acceptance
  of brands than by strongly-held attitudes about them. From this perspective, the demandenhancing
  potential of loyalty programs is more limited than might be hoped  A mediating influence on customer loyalty:  Loyal customers provide firms a consistent source of revenue (repeat and increased
  purchases) and for cost reduction (less promotional expenses) that leads to increased profits.
  Customer loyalty is the result of successful marketing strategy in competitive markets that
  creates value for consumers. This study examines the mediating role of consumer perceived
  value in the marketing strategy-customer loyalty relationship. A theoretical framework is
  established that is supported by empirical evidence. Based on the literature, the findings indicate
  an inconsistent measure for perceived value that does not fully explain its mediating role. The
  conclusion is to be valid perceived value should be measured by specific non-monetary scale
  items. • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،
 • تبریک
  عید سعید غدیر بر همگان مبار ک باد • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،TQM ،
 • امروزه با تغییر دنیای تجارت، موسسات مالی به سمت مشتری گرایی گرویده اند. بسیاری از محققین و
  را حلقه ی واسط بین مردم، فرایندها و تکنولوژی می دانند. فناوری اطلاعات نیز به عنوان یکی CRM پژوهشگران
  برای داشتن ارتباطی بلند مدت با مشتری و حصول سود پایداری مطرح می ؛CRM از زیرساختهای پیاده سازی
  بنا DEA با استفاده از تکنیک VAHP و CRM باشد. در این مقاله که بر اساس یک مدل تلفیقی بر پایه
  شده است، تعدادی از شرکتهای خدماتی که در حوزه اینترنت فعالیت دارند را مورد ارزیابی قرار داده و رتبه بندی
  آنها را بر اساس معیارهای مشتری گرایی محاسبه نموده است  The Birth of Brand: 4000 Years of Branding History


  The first Journal of Marketing article on the topic of “brand” can be traced back to H.D. Wolfe’s
  1942 “Techniques of Appraising Brand Preference and Brand Consciousness by Consumer
  Interviewing”, with several other articles on brands and branding appearing in the popular
  literature even earlier in the 20th century. While some thirty brand and branding articles
  appeared in the top three consumer behavior journals (Journal of Consumer Research, Journal of
  Marketing, Journal of Marketing Research) from 1942 to 1969, branding as a major topic of
  study in the marketing discipline, began in earnest in the 1970’s. Books and journal articles have
  tackled the topic of branding from a variety of perspectives. Specifically, a good portion of the
  research on brands is devoted to building a better understanding in the areas of brand choice (or
  preference), brand switching, brand loyalty and brand extensions. Table 1 provides an overview
  of articles, according to topic area, from the top three consumer behavior journals (Journal of
  Consumer Research, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research) where the main
  focus was examining brands and branding. We note that this sample of articles is based on a
  keyword search for “brand” or “branding” in the citation, and thereby is not exhaustive. As such,
  there are likely to be many other articles on these topics that have not been included. However,
  we feel that this sample provides a good overview and an idea of the level of focus on each topic
  category that has been achieved to date in the literature.  Factors Affecting Employees’ Readiness for Knowledge Management

  Knowledge plays a critical role in achieving organization strategic objectives and gaining
  competitive advantage; thus, knowledge like other organizational resources needs to be
  managed. However, knowledge management (KM) often lacks adequate infrastructure and
  necessary requirements that makes its implementation difficult and costly. It is argued that
  the first step to accommodate a KM strategy is to assess organizational readiness that
  involves identifying factors that affect it. This research is conducted in a public
  organization and assesses employees’ readiness to implement KM initiatives. It examines
  the impact of individual, context, content and process variables on commitment and
  pessimism prior to KM implementation. To measure these variables, a questionnaire was
  distributed among staff members of a large municipality, using stratified random sampling.
  Comparison of means, correlation analysis and the hierarchical regression analysis were
  performed to test the study hypotheses. Research findings revealed that individual variables
  are related to pessimism and affective, continuous and normative commitment toward KM.
  However, while context variables and process variables affect pessimism and affective
  commitment, the content variables affect commitment to KM. Furthermore, only individual
  variables, including positive and negative affects, efficacy and innovativeness affect
  pessimism and the three dimensions of commitment toward KM. Given the importance of
  individual variables on the employees’ attitudes toward KM strategy, HR policies and
  practices need to play a central role in facilitating effective KM programs. They should
  promote active participation, open communication and organizational and management
  supports.  STRATEGIC BRAND MANAGEMENT


  This is a book on strategic brand management. It capitalises on the success of the former three
  editions. As far as we understand from our readers worldwide (marketers, advertisers, lawyers, MBA
  students and so on), this success was based on six attributes which we have of course maintained:
  l Originality. Strategic Brand Management is quite different from all the other books on brand
  management. This is due to its comprehensiveness and its unique balance between theory
  and cases. It also promotes strong and unique working models.
  l Relevance. The cases and illustrations are new, unusual, and not over-exposed. They often
  represent business situations readers will relate to and understand more readily than over used
  examples using Coke, Starbucks, Cisco, Fedex, BMW and other great classics of most books
  and conferences on brands.
  l Breadth of scope. We have tried to address most of the key decisions faced by brands.
  l Depth of treatment. Each facet of brand management receives a deep analysis, hence the size
  of this edition. This is a book to consult.
  l Diversity. Our examples cover the fast-moving consumer goods sector (FMCG) as well as
  commodities, business-to-business brands, pharmaceutical brands, luxury brands, service
  brands, e-brands, and distributors’ brands – which are brands almost like the others.
  l International scope, with examples from the United States, Europe and Asia.  GPS data processing: code and phase Algorithms, Techniques and Recipes

  Research group of Astronomy and GEomatics (gAGE/UPC)
  M. Hernandez-Pajares1, J.M. Juan Zornoza2,
  J. Sanz Subirana1
  1Dept. of Applied Mathematics IV
  2Dept. of Applied Physics
  Univ. Politecnica de Catalunya
  C/. Jordi Girona 1 - 3, Campus Nord.
   Barcelona 08034, Spain

  Introduction
  This volume contains a series of practical exercises about GPS data processing,
  addressed to all those professionals and students who would like to introduce
  themselves to the study of GPS signal and positioning algorithms with code and
  phase. The exercises are developed with a software package designed for this
  purpose and provided with no additional cost.
  Its contents ranges from the analysis of basic observables (code and phase) to
  posing and solving navigation equations for absolute and di erential positioning.
  Starting from RINEX les of observations and ephemeris, obtained from public
  domain data servers, the observables code and phase and their di erent combinations
  (ionospheric, free-ionosphere, wide-lane) are analyzed, making some of
  their aspects clearly and directly observable from graphs (phase cycle-slips, ionospheric
  refraction, multipath, etc.). Files collected under conditions of activated
  and deactivated Anti-Spoo ng can be examined. From the navigation message,
  satellite coordinates and their clock synchronism errors are computed and, next,
  the di erent terms involved in modeling the pseudoranges (geometric distances,
  relativistic correction, atmosphere {ionosphere and troposphere{, instrumental
  delays, etc.) are calculated. The impact of Selective-Availability over modeled
  pseudoranges is studied, comparing the results with the ones obtained using les
  with precise clocks and orbits available through Internet. The navigation equation
  system is formulated and solved using estimation techniques such as least
  mean squares and Kalman lter. These techniques are introduced only from a
  conceptual point of view, with a view toward its implementation at an algorithmic

  download

  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :