تبلیغات
مدیریت - مطالب ژئوماتیکس

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • قطعات پل های پیش ساخته (SEGMENT) در کارخانه تولید قطعات بتنی بصورت کام و زبانه ساخته شده و در کارگاه اجرایی در کنار هم
  قرارداده میشوند تا مقاطع طولی و عرضی طرح را ایجاد نمایند . در این روش بتن ریزی قطعه اول مابین قالب فلزی متحرک (MASK) و قطعه
  ثابت فولادی ) BULKEAD ( انجام می پذیرد و جهت تولید قطعات بعدی ، قطعه قبلی تولید شده بعنوان قالب فلزی متحرک مورداستفاده قرار
  می گیرد. خطای محاسبه هندسه یک قطعه بصورت تجمعی باعث ایجاد خطا در هندسه قطعات بعدی می گردد ، خطای یک میلیمتر در هندسه
  قطعه 2 متری اولی باعث بروز خطای 22 میلیمتر در یک دهانه 25 متری و خطای آن در قطعه دومی سبب خطای 22 میلیمتری خواهد شد . لذا
  خطای ساخت هر قطعه بایستی در ساخت قطعات بعدی تصحیح شده تا شاهد تجمع خطاها نباشیم. تعیین سیستم های مختصات در محل کارخانه ،
  موقعیت نقاط نشانه بر روی قطعات بتنی، دقت وسایل اندازه گیری ، مشاهدات مورد نیاز ، فیلتر نمودن مشاهدات غیرقابل قبول ، سرشکنی
  ( ADJUSTMENT ( مشاهدات به منظور انتقال مختصات از فضای کارخانه به کارگاه و بالعکس مورد بررسی قرار می گیرد . خروجی
  محاسبات ، اطلاعات لازم جهت تنظیم قطعه قالب فلزی متحرک (MASK) و مختصات اجرایی (ERECTION) قطعه ساخته شده می باشد .
  برای دستیابی به دقت قابل قبول اجرایی بایستی مختصات نقاط نشانه ها بر روی قطعات بتنی با خطای نسبی دودهم میلیمتر اندازه گیری شوند . نقش
  عوامل اجرایی مجرب نقشه برداری برای دستیابی به دقت مذکور را نمی توان نادیده گرفت . روش مذکور در پل طبقاتی شهید صدر مورد ارزیابی
  قرار گرفت  امروزه بسیاری از كسب وكارها با افزایش بیرویه قیمتها و بیكاری، گرفتار بحران اعتماد شده اند. كسب وكارها
  میتوانند این بی اعتمادی را با ایجاد مزیت رقابتی از طریق شخصیت برند و صفات اخلاقی در بازار كاهش دهند. لذا، این
  تحقیق قصد دارد، ابتدا، در مدل سطح اول رابطه ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و سپس، در مدل سطح دوم به نقش
  تعدیلگری صفات اخلاقی بپردازد. جامعه آماری پژوهش شامل كلیه مشتریان فروشگاه زنجیرهای شهروند در محدوده
  میزان مورد نیاز،  شهر تهران است.  اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،
 • Surveying


  1.1 ERROR TYPES
  Gross errors are, in fact, not errors at all, but results of mistakes that are due to the carelessness
  of the observer. The gross errors must be detected and eliminated from the survey measurements
  before such measurements can be used. Systematic errors follow some pattern and can be expressed
  by functional relationships based on some deterministic system. Like the gross errors, the systematic
  errors must also be removed from the measurements by applying necessary corrections. After all
  mistakes and systematic errors have been detected and removed from the measurements, there will
  still remain some errors in the measurements, called the random errors or accidental errors. The
  random errors are treated using probability models. Theory of errors deals only with such type of
  observational errors.
  1.2 PROBABILITY DISTRIBUTION
  If a large number of masurements have been taken, the frequency distribution could be considered
  to be the probability distribution. The statistical analysis of survey observations has indicated that
  the survey measurements follow normal distribution or Gaussian distribution, being expressed by
  the equation.  آزمون نظام مهندسی 94 نقشه برداری

  آزمون نظام مهندسی 94  نقشه برداری  آزمون نظام مهندسی خرداد 93 نقشه برداری

  آزمون نظام مهندسی خرداد 93  نقشه برداری  RESEARCH at RIT  Innovators and Entrepreneurs

  After arriving on campus in 2007, RIT President Bill
  Destler set a goal of transforming RIT into the first
  innovation university. Utilizing our unique combination
  of industry connections, technological expertise, and
  prominence in the creative arts, RIT would become a
  center for entrepreneurship and technology transfer.
  It would also be a model for how universities could
  transform ideas into real-world innovations  Bilding Brands Online

  fifteen years ago, a couple of engineers hung out in a basement
  in Georgia and created something—perhaps not magical, but
  absolutely irrevocable in terms of media: the ad server. It enabled
  ads to be dispersed, displayed and tracked on the burgeoning platform
  then being called the World Wide Web. Since there was no
  “there there” in terms of physical media—no tapes or print copies
  to check ad delivery—the ad server would show the advertiser how
  many times an ad was viewed, and where. Given that this new
  medium had an infinite array of placement opportunities and
  potential inventory, the aim was to simplify the whole process.
  The engineers were Kevin O’Connor and Dwight Merriman, and
  they founded DoubleClick—now a part of Google. They were engineers,
  and weren’t concerned with building and selling brands.Yet they
  focused on solving a crucial problem: the complexity of interactive
  media. Little did they know they were in the process of blowing apart
  all of media, laying waste to the revenue streams of “traditional” publishers
  and engendering a world of numerical complexity that few in
  the media world can even claim to understand.
  Most importantly,brand advertisers have seemingly been left out
  of this data-driven, digital-media revolution. According to a
  Brand.net analysis of data from Barclay Capital, Think Equity
  Partners and the Direct Marketing Association, online accounts for
  30% of the $55 billion spent on direct marketing, yet accounts for
  only 6% of the $91 billion spent on branding in the U.S. in 2009 (see
  chart 1). The Interactive Advertising Bureau commissioned Bain to
  survey 700 marketers in April 2010. When asked to look forward to
  2011, brand marketers expected that 70% of dollars would go to
  print and TV, while direct-response marketers would spend nearly
  an equal amount on online as on print and TV. When one considers
  that all forms of digital media tend to reach younger audiences than
  print and TV in a more highly engaged manner, online has a lot of
  explaining to do. Millions of media dollars are being left on the table.
  The reality is that marketers have a serious challenge buying and
  planning interactive media.It’s too complicated,ignores basic precepts
  of marketing (including the significance of creative and the value of
  context), and has for too long set itself apart from other media.
  That complexity prompted the IAB to act last month.
  “Measurement is one of the key obstacles to growing spend in interactive,”
  said Sherrill Mane, IAB senior VP-industry services.“Unless
  we create a smooth supply chain so that online can be bought and sold
  as simply as TV, we will be held back...It’s a business-process problem
  that the entire ecosystem of the business has to take control of.”The
  IAB, with the Association of National Advertisers and American
  Association of Advertising Agencies, issued an RFP to consulting
  firms to create “a structure for change.” Meanwhile, the Marketing
  Accountability Standards Board, which includes members Coca-Cola
  Co., Publicis, Starcom and the ANA,is striving “to create a set of metrics
  generally recognized as meaningful and predictive.”Athird project
  involves Google and the ARF issuing an RFP for a project to make
  reach and frequency metrics comparable between online and TV.  Network marketing organizations: Compensation plans, retail network growth, and profitability

  Network marketing organizations, or NMOs, are retail selling channels that use independent distributors not only to buy
  and resell product at retail, but also to recruit new distributors into a growing network over time. Commissions and markups
  on personal sales volumes, and net commissions on the personal sales volumes of downlines, are the methods of
  compensation commonly used to motivate NMO distributors. In this paper, we develop, analyze, and calibrate a dynamic
  decision model of the growth of a retail NMO. Descriptive and prescriptive insights show how compensation and other
  model parameters affect distributor motivation, sales, and network growth and profitability. q1998 Elsevier Science B.V.
  All rights reserved.  INNOVATION TYPOLOGIES


  The following questions concerning typologies of innovation are discussed: a) What types of
  innovations exist in the literature? b) What key dimensions underlie these varied types of
  innovation? .We suggest that the many types of innovation described in the literature can be
  classified along two dimensions: 1) whether the basis of an innovation is the concept
  underlying the innovation, the customers who might buy the innovation, or the company that
  faces or implements the innovation, and 2) whether the innovation is exemplified by its
  features or by the effects it has on the status quo.  E-Satisfaction and E-Loyalty: A Contingency Framework

  The authors investigate the impact of satisfaction on loyalty in the
  context of electronic commerce. Findings of this research indicate
  that although e-satisfaction has an impact on e-loyalty, this
  relationship is moderated by (a) consumers’ individual level factors
  and (b) firms’ business level factors. Among consumer level factors,
  convenience motivation and purchase size were found to accentuate
  the impact of e-satisfaction on e-loyalty, whereas inertia suppresses
  the impact of e-satisfaction on e-loyalty. With respect to business
  level factors, both trust and perceived value, as developed by the
  company, significantly accentuate the impact of e-satisfaction on
  e-loyalty. 2003 Wiley Periodicals, Inc.
  یكی از با ارزشترین داراییهای هر شركت نام و نشان تجاری آن شركت میباشد هرچه ارزش نام و نشان تجاری درذهن
  مصرف كنندگان بیشتر باشد،شركت میتواند درسایه آن منافع بیشتری را ازمصرف كنندگان كسب كند. ارزش ویژه نام و
  نشان تجاری یكی از داراییهایی است كه هم ارزش شركت را حفظ میكند وهم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد
  داشت. نام تجاری قولی است كه تولید كننده به مصرف كننده می دهد و شركت را ملزم می كند تا در مورد تولیدات و
  سرویسی كه ارائه می دهد صادق باشد. در دنیای رقابتی امروز كه كالاها از نظر فیزیكی تمایز چندانی با یكدیگر ندارند
  یك نام تجاری معتبر می تواند مزیت رقابتی چشمگیری ایجاد كند. در این شرایط چنانچه بتوانیم از اعتبار نام تجاری به
  بهترین شكل بهره ببریم می توانیم وفاداری مشتریان را كه تعیین كننده سود، در طولانی مدت است برای خود جلب
  نماییم. امروزه، وفاداری مشتریان، كلید موفقیت تجاری محسوب می شود. باافزایش وفاداری مشتریان سهم بازار ومیزان
  سوددهی بنگاه اقتصادی بالا می رود . درك بازار با برنامه ریزی واتخاذ استراتژیهای مناسب جهت وفادار كردن مشتریان
  و افزایش نرخ وفاداری آنها منافع بلند مدت برای بنگاه های اقتصادی به وجود می آورد. به نظر می رسد یكی از عواملی
  كه به وفاداری مشتریان اثر می گذارد اعتبار نام و نشان تجاری و مزایای آن می باشد در این پژوهش تاثیر این موارد
  را مورد توجه قرار دادیم و از 40 نفر از مصرف كنندگان شهرستان تالش نظر خواهی شد. در پایان، این مقاله نشان
  می دهد ، نام و نشان تجاری مزیتی رقابتی ایجادمی نماید. نام و نشان تجاری نشان كیفیت و وعده به خریدار می باشد
  مانند طرح های خاص كه مصرف كنندگان را به خرید خدمات و محصولات دارای نام و نشان تجاری تشویق میكنند.
  در مجموع می توان گفت با وجود یك دهه تحقیقات همچنان برای فهم اعتبار نام و نشان تجاری كه منجر به وفاداری
  مشتریان میشود نیاز به تحقیقات بیشتری است.
  با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز، به ویژه در صنعت بانكداری و با به
  عنایت به این كه طبق تحقیقات به عمل آمده هزینه جذب مشتری جدید به مراتب بیش از
  هزینه لازم برای حفظ وفاداری مشتری است، بررسی روش های كسب و حفظ وفاداری مشتری
  در كسب و كارهای گوناگون از اولویت بالا برخوردار است. در این پژوهش تلاش شده است تا
  از طریق ارائه مدلی نقش دانش مشتریان بانك های خصوصی در وفاداری آنها نشان داده شود .
  توجه بانك های خصوصی به مؤلفه های پنجگانه موجود در مدل و شاخص های هر یك از آنها
  می تواند آنان را در كسب و حفظ وفاداری مشتریان خود یاری دهد، برای ای ن منظور مدل
  تلخیص شده از بررسی ادبیات موضوع با استفاه از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه
  و به وسیله مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، مورد آزمون قرار گرفته است.
  دانلود • نظرات() 
 • نوع مطلب :ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،


  • کل صفحات:5  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :