تبلیغات
مدیریت - مطالب حسابداری مدیریت

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • تا كنون تلاش های فراوانی در دو حوز ه ی مفهومی، و سنجش و پیاد ه سازی تولید ناب از سوی
  محققین دانشگاهی و اجرایی صورت گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی مطالعات پژوهشی انجام
  شده در این حوزه ها، سعی در ارائه ی پیشنهاد هایی در دو محور زیر دارد: 1 آشنایی مخاطبان با
  مفهوم و تعریف جامع نابی و 2 ارائه چارچوب ارزیابی مناسبی كه مبتنی برتعریف جامع نابی بوده
  و قادر به سنجش و ارائه ی راهكار هایی مفید برای رفع موانع موجود در پیاد ه سازی مناسب آن
  باشد.  اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،
 • نرخ سود وبهره

  سودچیست؟

  تفاوت بین درآمدکل وهزینه کل یک بنگاه است.بایدتفاوتی بین سودحسابداری وسوداقتصادی درنظربگیریم.منظورازسودحسابداری یاسودبازرگانی تفاوت بین درآمدکسب شده حاصل ازارزش فروش کالاها وخدمات تولید وفروخته شده یک بنگاه به صورت ثبت شده وجمع تمامی ارقام هزینه های انجام شده ثبت شده توسط بنگاه است.
  سوداقتصادی عبارتست از:سودحسابداری منهای هزینه های غیرصریح ناشی ازنهاده هایی که توسط مالک دراختیاربنگاه قرارمی گیردوبکارگرفته  می شود.
  چراسوداقتصادی برای بسیاری ازبنگاههاوجوددارد؟
  }الف-نظریه اصطکاکی سود(عامل عدم تعادل)
  }ب-نظریه انحصاری سود(عامل انحصار)
  }ج-نظریه نوآوری سود(عامل ابداع ونوآوری)
  }د-نظریه جبرانی سود(عامل ریسک وخطر)

  ادامه دانلود  مفاهیم کلی مدیریت مالی

  علم مالی استفاده از اصول و مفاهیم اقتصادی در تصمیم گیری و حل مشکلات است .


  دایره علم مالی می تواند به 3 دسته طبقه بندی شود: مدیریت مالی ، سرمایه گذاری، نهادهای مالی


  مدیریت مالی: که مدیریت مالی شرکتها (Corporate finance) یا مدیریت مالی تجاری (business finance)نیز نامیده می شود. اصولاً با تصمیم گیری های مالی در مسائل تجاری سرو کار دارد. تصمیمات مدیریت مالی شامل حفظ تراز نقدی، گسترش حسابها، بکار گیری سایر موسسات، قرض کردن از بانک و صدور سهام و اوراق بهادار است.

  سرمایه گذاریها: این بخش از علم مالی بر روی وضعیت بازارهای مالی و تعیین قیمت اوراق بهادار تمرکز دارد.وظایف مدیران سرمایه گذاری ممکن است شامل قیمت گذاری بر سهام عادی، انتخاب اوراق بهادار برای وجوه بازنشستگی یا ارزیابی عملکرد اوراق دارایی می باشد.

  نهادهای مالی: این بخش از علم مالی  با بانک و سایر موسساتی که وظیفه جمع کردن منابع مالی و سایر مصرف کنندگان مالی را با هم در یکجا دارند را شامل می شود. برای مثال مدیر بانکی ممکن است تصمیماتی درباره دادن وام، حفظ تراز نقدی، تعیین مقدار بهره برای وامها  همچنین شیوه برخورد با مقررات بگیرد.

  ادامه دانلود  حسابداری ناب

  حسابداری ناب lean accounting واژه ای عمومی مورد استفاده برای نشان دادن تغییرات
  مورد نیاز در فرایند های حسابداری کنترل اندازه گیری و مدیریتی جهت انطباق با تو لید و تفکر ناب
  می باشد . و از طریق فراهم نمودن اطلاعات دقیق قابل فهم و قابل استفاده در عمل تصمیم گیری
  آگاهانه تری را امکان پذیر می سازد .
  دانلود1
  دانلود2  حسابداری چابک

  تولید چابك مفهومی است كه طی سالهای اخیر عمومیت نیافته و توسط تولیدكنندگانی كه خــود را برای افزایش عملكرد آماده می كنند، به عنوان استراتژی موفق پذیرفته شده است.
  هدف سیستم تولید چابك قراردادن شركت جلوتر از رقبای آن است.
  تولید چابك در محیط رقابتی امروز نوعی توانایی در شركت ایجاد می كند تا بتواند به تغییرات سریع بازار پاسخگو باشد.
  سازمانهای تولیدی چابك محصولاتی با كیفیت بالا، بدون اشكال، با زمان انتظار كوتاه، همراه با ارتقا و قابلیت شكل دهی مجدد تولید می كنند
  تولید چابك یك استراتژی كسب و كار هدفدار است كه شركت را باتوجه به توانمندیهایش بــرای موفقیت در قرن بیست و یكم آماده می سازد.

  مقدمه

  صنعت تولید همواره در شرف تغییر پارادایم بوده است. این تغییر از صنعت دستی به تولید انبوه سپس به تولید ناب و در عصرحاضر به تولید چابك (AGILE MANAGEMENT) درحال گذار بوده است (هرمزی، 2001؛ كید، 1، 1994).

  قبل از آنكه نخستین تلاشهای فورد برای مونتاژ خودروهایش در سال 1903 شروع شود، تولید به صورت دستی و با ابزارآلات ساده اما انعطاف پذیر انجام می گرفت. تا اینكه در بهار 1913 در كارخانه ای جدید واقع در هایلند پارك دیترویت خط متحرك مونتاژ شروع به كار كرد (ووماك و همكارانش، 52-50، 1376). فورد طی مقاله ای در سال 1926 اصطلاح تولید انبوه را مطرح و سیستم ابداعی خود را تولید انبوه نام نهاد. دیگران شیوه او را «فوردیسم» نامیدند (دایره المعارف بریتانیكا، 207- 204، 406-403، 917 - 916، 1990). اوج شكوفایی تولید انبوه دهه 1950 بوده است. این دهه شاهد پیشرفتهای زیادی ازجمله بالا رفتن سطح زندگی مردم و شكوفایی اقتصاد آمریكا بود. (هرمزی، 2001؛ دوگاسی و همكارانش، 1997).

  شركت تویوتا در بهار1950 شروع به تغییراتی در ساختار و عملیات خود كرد. این تغییرات از تفكرات «آی جی تویودا» و «تایی چی اوهنو» نابغه تولید تویوتا سرچشمه گرفت. در سال 1950 طی سفری سه ماهه به دیترویت، آنها كارخانه فورد را از نزدیك موردبررسی قرار دادند. پس از بازگشت، به این نتیجه رسیدند كه تولید انبوه هرگز نمی تواند در ژاپن محقق گردد. درواقع این آزمون شروعی بود برای ظهور سیستمی كه آن را سیستم تولیدی تویوتا نامیدند. این سیستم درنهایت به تولید ناب معروف شد (ووماك و همكارانش، 82-81، 1376). در دهه 1980 و اوایل 1990 پارادایم غالب، تولید ناب بود كه منشا آن ژاپن و شركت تویوتا موتور بوده است. در سال 1991 در كنفرانسی كه در دانشگاه «لی های» با نام «استراتژی های تولید برای قرن21» برگزار شد، واژه تولید چابك مطرح گردید كه اكنون آن را پارادایم قرن 21 به حساب می آورند (هرمزی، 2001؛ دوگاسی و همكارانش، 1997).

  وا ژه چابك در فرهنگ لغات به معنای «حركت سریع، چالاك، فعال»، «توانایی حركت به صورت سریع و آسان» و «قادر بودن به تفكر به صورت سریع و با یك روش هوشمندانه» به كار گرفته شده است (هورن بای، 4، 2000). چابكی (AGILITY) ناشی ازتولید چابك است و تولید چابك مفهومی است كه طی سالهای اخیر عمومیت یافته و به عنوان استراتژی موفق، توسط تولیدكنندگانی كه خود را برای افزایش عملكرد قابل ملاحظه ای آماده می كنند، پذیرفته شده است. هدف این تولیدكنندگان مطـــرح شدن به عنوان رهبر درسطح ملی و بین المللی (در یك بازار رقابتی كه نیازهای مشتریــان به صورت دائم درحال تغییر است) می باشد(یوسف و همكارانش، 1999). در چنین محیطی، بنگاه باید توان تولید همزمان محصولات متفاوت و با طول عمر كوتاه، طراحی مجدد محصولات، تغییر رویه های تولید محصولات و پاسخگویی كارا به تغییرات را داشته باشد. درصورت داشتن چنین توانمندیهایی بنگاه تولیدی چابك خواهدبود (عبدالمالك، 2000). دوو (1999) چابكی را چنین تعریف می كند: «توانایی سازمان جهت بقا و پیشرفت در یك محیط كسب و كار غیرقابل پیش بینی و دائماً درحال تغییر».

  تولید چابك
  همیشه مشتریان خواهان محصولاتی با كیفیت بالاتر، قیمت مناسب تر و طراحی بهتر هستند. این اهداف با استفاده از تكنیكهای اتوماسیون سنتی قابل حصول نبوده (كایوسی، 2، 1999)، و ما نیازمند سیستمهای تولیدی جدیدی هستیم تا نیازهای مشتریان را برآورده سازیم. در اینجا به تشریح سیستم تولیدی جدیدی به نام چابك می پردازیم كه هدف آن «قراردادن شركت ما جلوتر از رقبایمان» است (كید، 92، 1994). اشمویر مدیر اجرایی «نشست بنگاه تولیدی چابك»، تولید چابك را چنین تعریف می كند (اوكونور، 1994): «تولید چابك جهت بقا و پیشرفت در محیط رقابتی (كه تغییرات در آن دایمی و پیش بینی نشده است) نوعی توانایی ایجاد می كند تا بتواند به تغییرات سریع بازار پاسخگو باشد». براساس این تعریف، تولید چابك شامل انعطاف پذیری سیستم مكانیكی در تولید محصول و مفاهیمی مانند: توانمندسازی كاركنان، روابط نزدیك بین تولیدكننده و تامین كننده، كیفیت جامع، و مهندسی مجدد شركتهاست.

  بعضی از نظریه پردازان تولید چابك را به عنوان یك سیستم می دانند، در زیر برخی نظریات آنها را بیان می كنیم: كاپلان (1993) آن را سیستمی می داند كه به طور همزمان محصولات متفاوتی را بدون نیاز به تجدید سازمانی و تعطیلی دركار، تولید می كند. كوئین تانا (1998) نیز آن را چنین تعریف می كند: یك سیستم تولیدی كه علاوه بر تولید محصولات متنوع و كارا، قابلیت سازگاری (تطبیق) با تغییرات در طراحی و تركیب محصولات، و شكل دهی مجدد را دارا باشد. به زعم هوپر و همكارانش (2001) آن یك سیستم تولیدی با توانمندیهای فوق العاده جهت ارضای نیازهای متغیر بازار است. چنین سیستمی توانایی تغییر سریع مدلهای محصول وخطوط تولید را داراست و به طور نسبتاً مطلوبی، به نیازها و خواسته های مشتــــریان به صورت واقعی و به موقع پاسخگوست.

  بعضی از نظریه پردازان دیگر به تولید چابك به عنوان یك استراتژی می نگرند: از آن جمله وین آ سن و همكارانش (2000) هستند كه آن را به عنوان یك استراتژی اصلی، جهت رقابت دانسته و بر این عقیده اند كه هدف، كسب مزیتهای رقابتی قابل نگهداری در فضای بازار است. رابرتسون و جونز (1999) نیز آن را به عنوان یك استراتژی می دانند كه می تواند شركتی مجازی یا منعطف را ایجاد و با این كار انتظارات مشتریان را برآورده كند. این استراتژی جهت ورود سریع به قسمتهای كوچكی (NICHE) از بازار است كه شركت قادر به ارضای نیاز و خواسته مشتری است. هر سازمانی تمام تلاش خود را می كند تا چابك شود. هـــرمزی تولید چابك را چنین تعریف می كند: متد جدید تولید كه برای كارخانه هایی كه خواستار پیاده سازی آن باشند، یك دوره رقابتی فراهم خواهدكرد. سازمانهای تولیدی چابك محصولاتی با كیفیت بالا، بدون اشكال، با زمان انتظار كوتاه، همراه با ارتقاء و قابلیت شكل دهی مجدد تولید می كنند. این سازمانها طراحی، مهندسی و تولید را با بازاریابی و فروش یكپارچه و منسجم می كنند، در چنین روشی محصولات دقیقاً مطابق با خواسته و نیاز مشتری ساخته می شود (ناجل و دوو، 1991).

  در سال 1993 كارخانه لردستون جنرال موتورز تغییر به تولید چابك را شروع كرد و توانست زمان انتظار را 38 درصد، موجودی را 48 درصد، و فضای كارگاه تولیدی را 27 درصد كاهش دهد (كاساردا و روندیلینی، 1998). مفهوم تولید چابك می تواند سطوح مدیـریت را كاهش داده و درنتیجه فرایند تصمیم گیری را تسهیل كند. سازمانهای تولیدی چابك در پاسخ به شرایط متغیر بازار، سریع و منعطف هستند، آنها قدرت عقلانی كاركنان را به جای قدرت ماهیچه ای آنها، اهرم می كنند. برای افزایش اثربخشی تیمهای چندوظیفه ای توسعه محصول، كمپانی ها از تكنیك های هدف گذاری استفاده می كنند. هدف گذاری بین استقلال این تیمها با اهداف كمپانی كه ممكن است شامل سطوح كیفیت و زمانبندی باشد، تعادل برقرار می كند. مدیریت این تیمها بایستی منعطف و مستعد تغییرات مداوم باشد. جریان اطلاعات در داخل این سازمانها یكنواخت و پیوسته است (هرمزی، 2001).

  ماسكل (2001) چهار عنصر كلیدی را برای تولید چابك برمی شمارد كه شامل رفاه مشتری، افراد واطلاعات، همكاری در داخل و بین كارخانه ها، و مناسب بودن یك كمپانی برای تغییر است. حال به توضیح بیشتر این عوامل می پردازیم:

  1 - رفاه مشتری: باید توجه كرد كه محصولات و خدمات، چه مقدار ارزش به مشتریان اضافه می كند. تولیدكنندگان در كلاس جهانی تاكید زیادی روی نزدیكی به مشتری و رفاه او دارند. معنای این نزدیكــــــی و رفاه این است كه (به واسطه مصرف و استفاده از خدمات و محصولات كمپانی شما) چقدر ارزش به مشتری اضافه شده است. این امر به فهم و شناخت درونی از نیازهای مشتریان وابسته است و اینكه نحوه استفاده از محصولاتتان را بهتر از مشتریان بدانید. برای بروز نیازهای واقعـی مشتریان، شما باید به جای محصول، راه حلهایتان را بفروشید. فروش راه حلها نیازمند فهم و شناخت جزئی و كامل از نیازهای مشتری است. در اینجا فروش محصول، به تنهایی كافی نبوده و گاهی اوقات بنگاه نیازمند ارائه خدمات اضافی یا پشتیبانی فنی اضافه ای شود. گاهی اوقات ضروری است جهت ارضای نیازهای واقعی مشتریان محصولات مكمل را ارائه كرد كه حتی این امر ممكن است به وسیله دیگر شركتها و یا حتی رقبای شما عرضه شود.

  2 - افراد و اطلاعات: زمانی كه یك كمپانی قصد دارد فروش مبتنی بر راه حل را گسترش دهد، باید توجه زیادی به مهارتها و دانش افراد در داخل كمپانی داشته باشد. این دانش شامل تجارب تولید، نیازهای مشتریان، اشتیاق مشتریان و نیازهای خدماتی مشتریان است. هنگامی كه كمپانی راه حلها را به جای محصولات می فروشد، روابطی كه بین مشتریان و افراد كمپانی برقرار می شود، بخشی از خود محصول می گردد. درمورد اطلاعات، كمپانــی باید به طور نزدیك و مستقیم با سیستم های اطلاعاتی مشتریان مرتبط باشد. سفارشها به طور اتوماتیك ازطرف مشتری داده شده و طبق آن، كارخانه سفارش موردنیاز مشتری را تحویل می دهد. طراحی، تحویل اطلاعات، تاریخ، حسابهای قابل دریافت و خدمات مشتری را می توان به صورت یكپارچه طراحی كرد. بعضی از تكنولوژی های موردنیاز برای دستیابی به این سطح از به اشتراك گذاری و قابلیت دسترسی به اطلاعات در سالهای اخیر به وجود آمده كه یكی از آنها اینترنت است.

  3 - همكاری: تغییرات سریع در تكنولوژی، نیازهای خاص مشتریان و محصولات موردنظر مشتری به افزایش همكـاری بین و داخل كمپانی ها منجر شده است. هیچ كمپانی همه مهارتهای موردنیاز جهت ارضا مشتریان را دراختیار ندارد. داشتن هر چیزی كه كمپانی به طور كامل نیازهای مشتری را برآورده كند، غیرممكن به نظر می رسد. بنابراین، همكاری باید در داخل كمپانی و با كمپانی های دیگر كه به تشكیل شركتهای مجازی منجر می شود، برقرار گردد.

  4 - تناسب با تغییر: هر شخصی می داند كه چند سال بعد، زمان تغییرات بی سابقه و زمان عدم اطمینان خواهدبود. اما سازمان چطور باید مزیتهایی را كه در این محیط آشفته وجود دارد، كسب كند؟ جواب ساده و میان بری وجود ندارد، لیكن در اینجا برخی موضوعهایی را كه به آمادگی كمپانی جهت مقابله با تغییرات كمك كند را بیان می كنیم. برای تمركز روی تغییر و مشتری، نزدیك ترین فرد به مشتری باید اختیاراتی داشته باشد كه نشان دهنده تغییراتی در متدهای كمپانی در برخورد با نیازهای مشتری باشد، افراد محلی باید اختیارات قابل ملاحظه ای داشته باشند. كمپانی باید به طور واضح چشم انداز خود را تعریف كند كه كمپانی به كجا می رود؟ اهداف آن چه چیزهایی هستند؟ و چطور به آن اهداف خواهدرسید؟ این چشم انداز باید به طور كامل و جزئی در سراسر سازمان توزیع و منتشر شود. بنابراین، افراد محلی باید اختیارات كامل (درتعیین چشم انداز و اصول كمپانی) داشته باشند تا بتوانند نیازهای مشتریان را نشان دهند. برای اینكه تصمیم گیریهای محلی در كمپانی موثر باشد، نیروی كار باید آموزش دیده و تحصیلكرده بوده و اصول و دیدگاههای كمپانی، نیازمندیهای مشتریان، خدمات و محصولات كمپانی را به خوبی 1).

  در مسیر اول، برخی از كمپانی ها فرایند یكپارچگی را جهت دستیابی به حداقل (COMPRESSION) زمان انتظار(LIEAD TIME) ، دنبال می كنند. این روش شامل ارتباط بین طراحی و عملیات و در سطح گسترده تر، با خارج از كمپانی، مشتریان و تامین كنندگان را نیز شامل می شود. این ارتباط باعث افزایش پاسخگویی خواهد شد (گاناسكاران، 53، 2001). مسیر دیگر انتقال از تولید انبوه به تولید ناب و سپس به تولید چابك است . رابرتسون و جونز در سال 1999 بیان می كنند كه تولید چابك براساس تولید ناب است، اگرچه ممكن است تناقضهای آشكاری بین ثبات موردنیاز برای هزینه پایین از یك طرف و انعطاف پذیری موردنیاز برای چابكی ازطرف دیگر وجود داشته باشد.

  گلدمن نیز تولید چابك را شامل خصوصیات تولید ناب، جهت دستیابی بر چهار اصل اساسی زیر می داند (رابرتسون و جونز، 1999):

  1 - محصولات باید راه حلهایی برای مشكلات خاص مشتریان باشند؛
  2 - سازمانهای مجازی باید زمانی شكل بگیرند كه ازطریق همكاریهای داخل و یا خارجی خواستار ارائه محصولات در حداقل زمان ممكن به بازار باشند؛
  3 - رویكردهای كارآفرینانه باید طوری اتخاذ گردند كه سازمانها در شرایط تغییر و عدم اطمینان محیطی، كامیاب باشند؛
  4 - سازمانهای مبتنی بر دانش باید زمانی شكل بگیرند كه با استفاده از فناوری اطلاعات در سلسله مراتب اختیارات خود، تا حدود زیادی عدم تمركز را ایجاد كنند.
  چنانكه بیان شد، تولید چابك، یك استراتژی كسب و كار هدفدار است كه كمپانی را با توجه به توانمندیهایش، جهت موفقیت در قرن 21 آماده می كند. نشست چابكی در موسسه یاكوكا، تولید چابك را به شكل زیر تعریف كرده است: توانایی سازمان برای بقا و پیشرفت در یك محیط رقـــابتی (كه تغییرات به طور مداوم و پیش بینی نشده رخ می دهند)، و پاسخ سریع به بازارهایی كه سریعاً درحال تغییر (تغییراتی كه ناشی از ارزش گذاری كالا و خدمات توسط مشتری است) هستند (ناجل و دوو، 1991).

  تشریح دو مدل مفهومی

  در اینجا ما به تشریح دو مدل مفهومی برای تولید چابك می پردازیم: شارپ و همكارانش (1999) یك مدل تئوریك برای تولید چابك ارائه كرده اند كه دارای سه بخش می باشد. بخش اول پایه های مدل بوده كه از نوشته های دوو (1999) و كید (1994) گرفته، بخش دوم توانا سازنده های مدل كه از نوشته های گلدمن و همكارانش (1991) و بخش سوم خروجیهای مدل كه از گانسكاران (1997) اقتباس شده است (شكل شماره 2). در اینجا ما به توضیح بیشتر بخش دوم یعنـــی تواناسازنده های / ستونهای مدل می پردازیم.
  شایستگیهای اساسی (به وسیله پراهالاد و هامل به عنـوان فرایندهای یادگیری جامع تعریف شده اند) كه بر روی توسعه و هماهنگی دامنه متفاوتی از مهارتها و توانمندیها متمركز شده اند. اینها همانند ریشه های پنهان درخت هستند كه به شركت قوت می بخشند؛
  بنگاه مجازی شامل كمپانیهایی است كه برای ساخت محصولی خاص، در یك دوره زمانی مشخص می توانند پیوندهای موقتی ای تشكیل داده و سپس بعد از اتمام پروژه آن را منحل كنند؛
  ساخت سریع نمونه اولیه، تكنیكی است كه به تیمهای مهندسی همزمان اجازه می دهد تا یك مدل فیزیكی واقعی از یك طراحی را طی چند روز یا چند ساعت بسازند. این یكی از تواناسازنده های اصلی در تولید چابك محسوب می شود؛
  مهندسی همزمان، رویكردی سیستماتیك به طراحی همزمان محصولات و فرایندهای مرتبط با آن (از قبیل تولید و پشتیبانی) به صورت یكپارچه و منسجم است. در این گونه موارد منفعت كامل فقط زمانی حاصل می شود كه تغییرات چشمگیری در تمامی سطوح سازمانی انجام شده باشد؛
  افراد منعطف و چندمهارته، نتیجه برنامه های آموزشی هستند. این افراد علاوه بر دانش، مهارت و لیــــــاقت انجام شغل خود، انعطاف پذیری سریعی در انجام وظایف دیگران (هنگام بروز مشكلات برای دیگر افراد) را دارا هستند؛
  بهبود مداوم، فرایند تكراری برنامه ریزی، تغییر، ارزیابی و بهبود عناصر داخل ساختار سازمانی را بهبود مداوم گویند. این فرایند گاهی اوقات مشتریان و تامین كنندگان خارجی را نیز دربرمی گیرد؛
  كار تیمی، به وسیله گروهی از كاركنان انجام می شود كه در انجام وظیفه به آنها اجازه داده می شود مانند یك واحد كار كنند و حداقل نظارت درمورد آنها به كار گرفته می شود؛

  مدیریت تغییر و ریسك: شامل فرایند تغییر فرهنگ سازمانی از ارزشها و شیوه های عملی سنتی است. این تغییرات، ایده ها و عقاید جدیدی را منعكس می كند كه این مجموعه تغییرات به عنوان نرم جدید برای سازمان محسوب می شود؛
  فناوری اطلاعات باعث كاهش زمان توسعه محصول شده و طراحیها ازطریق رسانه های اطلاعاتی توسعه یافته، مدیریت می شوند.
  توانمندسازی: این وظیفه به عهده افرادی است كه شبكه غیررسمی را (زمانی كه موردنیاز واقع شود) تشكیل داده و به طور موثر قادر به انجام این كار هستند. مدیران باید زیرساختارها را جهت پشتیبانی از توانمندسازی كاركنان فراهم سازند.
  مدل دوم كه توسط یوسف و همكارانش (1999) ارائه شده است. این مدل چهار مفهوم اساسی را برای تولید چابك ارائه كرده كه در زیر به تشریح آن می پردازیم

  1 - مدیریت شایستگی اساسی: شایستگی اساسی كه ممكن است با محصول شركت مرتبط باشد و در دو سطح متفاوت اما مرتبط (شخصی و كارخانه) شناسایی شده است (كید، 29، 1994). شایستگی اساسی به عنوان یك فرایند یادگیری جمعی تعریف شده و روی توسعه و هماهنگی دامنه وسیعی از مهارتها و توانمندیهــــا متمركز می شود. اینها شبیه ریشه های مخفی درختی هستند كه به شركت قوت می بخشند. ما باید از آنها استفاده كرده و محصولات اصلی را بسازیم. شایستگیهای اساســی مانند ریسمانی مشترك هستند كه ریشه های شركت را به هم پیوند می دهند و ممكن است از دید مشتریان یا مشاهده كنندگان خارجی سازمان قابل رؤیت نباشد (پراهالاد و هامل، 1990). پشت تفكر گسترش شایستگیهای اساسی، تمركز روی قوتهای ذاتی است. شركتها باید برای خودشان مزیتهایی ایجــاد كنند. این مزیتهای رقابتی به واسطه بهره برداری از شایستگیهـای اساسی حاصل می شوند (كید، 29، 1994).

  شایستگیهای اساسی افراد داخل بنگاه را می توان ازطریق سرمایه گذاری در آموزش و تحصیلات ارتقا داد و با تمركز مجدد بر مزیتهای حاصل از شناسایی روندهای فعلی و بالقوه نیازمندیهای مشتری را كسب كرد. مدیریت كه مسئولیت خاصی در تحصیل دانش و مهارتهای اساسی دارد، باید توانمندیهای اساسی كمپانی را شناسایی و حلقه های گمشده را پیدا كند و ازطریق پیوندها آنها را تكمیل سازد (یوسف 1999). برای اینكه شایستگیهای اصلی، اهمیت استراتژیك داشته باشد و در بلندمدت برای شركت سودآور باشد باید سه شرط زیر را دارا باشد (پراهالاد و هامل، 1990):

  شــایستگی اصلی باید توانمندیهای چندجانبه ای را فراهم ساخته و به طیف وسیعی از بازار دست پیدا كند؛
  باید ارزش گذاری مشتری از محصول را تقویت كند؛
  كپی برداری از محصول نهایی برای رقبا مشكل باشد.

  2 - بنگاه مجازی: در تولید چابك عبارت بنگاه مجازی با معانی متفاوتی به كار می رود. در اینجا منظور، سرمایه گذاری مشترك با دیگر شركتهایی است كه شایستگیهای اساسی مكمل و مشخص دارند. یعنی شایستگیهای اساسی از چندین كمپانی انتخاب شده و سپس در داخل یك پدیده مجرد تركیب می شوند (كید، 30، 1994). شكل شماره 4 سطوح سه گانه اشتراك مساعی را بین بنگاهها نشان می دهد. در مرحله اول بنگاههــــــا به صورت جزیره ای عمل می كنند. در مرحله دوم تعاملات بین كمپانی ها در سطح شركت با ارتباط كم و ناچیزی در سطوح عملیاتی انجام می گیرد. برای مثال، كمپانی ها ممكن است برای یك توافقنامه خرید اقدام كنند و از مبادله الكترونیكی داده ها جهت تسهیل همكاری بهره گیرند، اما مدیریت بدون درنظر گرفتن نظرات كاركنان تصمیم نهایی را به تنهایی می گیرد. در مرحله سوم، سازمانهای چابك، بنگاههای مجازی را تشكیل داده و با هم در سطح عملیاتی و شركت همكاری می كنند.

  3 - توانمندی برای شكل دهی مجدد: بنگاههای چابك به آسانی می توانند جابه جایی چشمگیری در تمركز، تنوع سازی، شكل دهی، و تنظیم مجدد كسب و كارشان ایجاد كرده و هدفی ویژه و سریع را به عنوان پنجره ای باز از فرصتها ارائه كنند (یوسف و همكارانش، 1999).

  4 - بنگاه مبتنی بر دانش: به طور جامع و واضح دانش را با توجه به تولید (شامل تجربیات افراد در سازمان، گزارشهای كمپانی، موارد تاریخی، پایگاه داده ها و منابع دیگر) تعریف كرده اند. نیروهای كاری سازمانهایی كه قصد دارند چابك شوند باید برانگیخته شده، خوب آموزش دیده و با مجموعه كاملی از مهارتها، تخصصها، و دانش تقویت شوند تا به عنوان یك عنصر اساسی و حیاتی از استراتژی هایشان تعیین گردد. چنین سازمانهایی برای برخورداری كامل نیروی كار از اطلاعات و دانش به وجود آمده است. این خلاصه یك عقیده است كه می گوید: «دانش، قدرت است» (كید، 30، 1994).

  نتیجه گیری
  باتوجه به مفاهیم و مدلهای تشریح شده سازمانهای ما باید سیستم های تولیدی خود را به این سمت سوق دهند كه توانائیها، توانمندیها و شایستگیهای زیر را كسب كنند تا بتوانند در محیط پر از آشفتگی امروز به بقا و پیشرفت خود ادامه دهند:
  تحویل محصولات با كیفیت بالا و براساس خواسته مشتری (تولید مبتنی بر خواسته انبوه مشتری)؛
  مدیریت شایستگی اساسی؛
  تشكیل مشاركت و بنگاههای مجازی؛
  توانایی شكل دهی مجدد؛
  ساخت سریع نمونه اولیه و مهندسی همزمان؛
  ایجاد بنگاه مبتنی بر دانش همراه با افراد منعطف و چندمهارته.  حسابداری ناب

  Abstract
  Lean Accounting is the general term used for the changes required to a company’s
  accounting, control, measurement, and management processes to support lean manufacturing
  and lean thinking. Lean Accounting leads to better decision‐making by providing accurate,
  understandable, and actionable cost & profitability information. Lean Accounting saves time
  and money by eliminating much of the waste associated with traditional accounting & control
  systems. This article reviews the framework of principles, practices, and tools of lean
  accounting being developed in Accounting literature.


  download  حسابداری سنجش مسئو لیت و تجزیه وتحلیل انحرافات

  مقدمه

  بسیاری از واحدهای تجاری – تولیدی به بخش های کوچکتر تقسیم می شوند و به هر یک از بخشها مسئولیتهای خاصی واگذار می گردد. هر یک از بخشها متشکل از افرادی است که درباره وظایف معین یا امور مدیریت مسئولیت دارند. مدیریت ارشد سازمان باید از هماهنگی اهداف مدیران این بخشها با اهداف کلی سازمان اطمینان حاصل کنند. حسابداری سنجش مسئولیت به مفاهیم و ابزارهای مختلفی اشاره دارد که حسابداران مدیریت را قادر می سازد تا عملکرد بخش ها و افراد مربوط را ارزیابی و از هماهنگی هدفها اطمینان حاصل کنند.

  دانلود  حسابداری مدیریت
  در حال حاضر سه عامل مهم که بیش از عوامل دیگر بر وضعیت آینده سازمانها موثر است عبارتند از :
  تغییرات فناوری اطلاعات
  تغییرات در ماهیت رقابت (جهانی )شدن
  تغییرات در نیازهای مشتریان و ذینفعان

  ادامه
  دانلود1
  دانلود2
  ارقام بهای تمام شده و تصمیم گیری (حسابداری مدیریت )

  ارقام بهای تمام شده و تصمیم گیری (حسابداری مدیریت )

  مبانی تصمیم گیری و فرآیند آن

  1.تصمیم گیری                      وظایف مدیریت

  2.تصمیم گیری                        فرآیند حل مسئله:                              

           

                                    مرحله اول:شناسایی مسئله

                                    مرحله دوم: جمع آوری اطلاعات

                                     مرحله سوم:شناسایی اقلام مربوط

                                         مرحله چهارم:اتخاذ تصمیم

  دانلود  بازار جهانی ارز چیست ؟ نرخ تغییرات ارز از سال 84 تا92

  بازار جهانی ارز چیست ؟ نرخ تغییرات ارز از سال 84 تا
   92


  }بازار ارز بازاری است که در آن پول ملی کشورها به یکدیگر تبدیل می‌شود.
  }بازار ارز بزرگترین، کاراترین و پویاترین بازار مالی در جهان است با گردش مالی روزانه بیش از 2.5 تریلیون دار٣٠ برابرحجم معا مات روزانه بازار سهام و اوراق قرضه و خزانه داری امریکا .
  }
  }بازار جهانی ارز یا فارکس یک بازار بین بانکی است بدین مفهوم که بازیگر کهنه و اصلی این بازار همانا بانکها هستند, ولی سفته بازان- مدیران پول- شرکتهای سرمایه گذاری نیز به جمع شرکت کنندگان این بازار اضافه شده اند.
  }تغییرات غیرقابل پیش بینی در قیمت ارزها و سایر نوسانات پولی می‌تواند معاملاتی را که انتظار می‌رفت سودآوری قابل توجهی داشته باشند را زیان آور نماید.
  }نرخ تبدیل معیاری است که بر پایه آن پول رایج کشورها با یکدیگر مبادله می‌شود.
    دانلود  اصول حسابداری به زبان ساده


  اصول حسابداری به زبان ساده

  دانلود    1  دانلود         2
  ھدف
  انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار، اھمیت ونقش اطلالاعات
  حسابداری را درواحدھای تجاری و فضای اقتصادی جامعه ،
  بیان کنید.
  تصمیم گیری صحیح وبه موقع، رمز موفقیت موسسات است این
  مھم دست یافتنی نیست مگر زمانی که اطلالاعات صحیح و به
  موقع در اختیار مدیران موسسات قرار گیرد که این فقط به وسیله
  حسابداری قابل انجام می باشد.
  از حسابداری تعاریف مختلفی ارائه شده است .در گذشته
  عموما“ حسابداری را فن شناسایی،ثبت ،طبقه بندی ،تلخیص و
  گزارشگری رویدادھای مالی می دانستند .
  حسابداری عبارت است از یک سیستم اطلالاعاتی که از طریق
  شناسایی ، ثبت ،طبقه بندی ،تلخیص وگزارشگری رویدادھای
  مالی ،اطلالاعات لالازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلالاعات
  حسابداری قرار می دھد
  استفاده کنندگان از اطلالاعات حسابداری ،طیف وسیعی را تشکیل
  می دھند وبه طور کلی آنھا را می توان به دو دسته تقسیم نمود :
  1)تصمیم گیرندگان درون سازمان )
  2)تصمیم گیرندگان برون سازمان
  تصمیم گیرندگان درون سازمان شامل مدیران اجرایی میباشند که
  اطلالاعات حسابداری را برای برنامه ریزی، کنترل ، ھماھنگی
  وتصمیم گیری لالازم درباره عملیات موسسه مورد استفاه قرار
  می دھند
  استفاده کنندگان برون سازمانی شامل طیف گسترده ای میباشد که
  ازجمله آنھا می توان سھامداران ،سرمایه گذاران بالقوه،
  بستانکاران، بانکھا وموسسات اعتباری ، تحلیل گران مالی
  واقتصادی ،اتحادیه کارگری و مراجع مالی واقتصادی دولتی
  رانام برد .  1100 word

  1100 word


  click for download  دو مقاله جالب از جناب دکتر آزاد ارمکی استاد دانشگاه تهران

  دو مقاله جالب از جناب دکتر آزاد ارمکی استاد دانشگاه تهران

  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :