تبلیغات
مدیریت - مطالب ژئودزی و فوتوگرامتری

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • قطعات پل های پیش ساخته (SEGMENT) در کارخانه تولید قطعات بتنی بصورت کام و زبانه ساخته شده و در کارگاه اجرایی در کنار هم
  قرارداده میشوند تا مقاطع طولی و عرضی طرح را ایجاد نمایند . در این روش بتن ریزی قطعه اول مابین قالب فلزی متحرک (MASK) و قطعه
  ثابت فولادی ) BULKEAD ( انجام می پذیرد و جهت تولید قطعات بعدی ، قطعه قبلی تولید شده بعنوان قالب فلزی متحرک مورداستفاده قرار
  می گیرد. خطای محاسبه هندسه یک قطعه بصورت تجمعی باعث ایجاد خطا در هندسه قطعات بعدی می گردد ، خطای یک میلیمتر در هندسه
  قطعه 2 متری اولی باعث بروز خطای 22 میلیمتر در یک دهانه 25 متری و خطای آن در قطعه دومی سبب خطای 22 میلیمتری خواهد شد . لذا
  خطای ساخت هر قطعه بایستی در ساخت قطعات بعدی تصحیح شده تا شاهد تجمع خطاها نباشیم. تعیین سیستم های مختصات در محل کارخانه ،
  موقعیت نقاط نشانه بر روی قطعات بتنی، دقت وسایل اندازه گیری ، مشاهدات مورد نیاز ، فیلتر نمودن مشاهدات غیرقابل قبول ، سرشکنی
  ( ADJUSTMENT ( مشاهدات به منظور انتقال مختصات از فضای کارخانه به کارگاه و بالعکس مورد بررسی قرار می گیرد . خروجی
  محاسبات ، اطلاعات لازم جهت تنظیم قطعه قالب فلزی متحرک (MASK) و مختصات اجرایی (ERECTION) قطعه ساخته شده می باشد .
  برای دستیابی به دقت قابل قبول اجرایی بایستی مختصات نقاط نشانه ها بر روی قطعات بتنی با خطای نسبی دودهم میلیمتر اندازه گیری شوند . نقش
  عوامل اجرایی مجرب نقشه برداری برای دستیابی به دقت مذکور را نمی توان نادیده گرفت . روش مذکور در پل طبقاتی شهید صدر مورد ارزیابی
  قرار گرفت  GPS Carrier-Phase Ambiguity Resolution

  •Currently 26 satellites in ~12 hour circular orbits at 55 degree inclination to the equator (~25,500 Km. Radius)
  •Currently broadcast on two L-band frequencies with a pseudorandom bi-phase modulation.
  •Multiple atomic clocks for control of system timing.  اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،
 • آموزش نرم افزار CIVIL 3D از نرم افزار های مهندسی نقشه برداری

  آموزش نرم افزار CIVIL 3D از نرم افزار های مهندسی نقشه برداری

  دانلود  آموزش توتال استیشن tc805  دوربین های نقشه برداری توتال استیشن همانطور که از اسمشان پیداست یعنی ایستگاه جامع دارای قابلیتهای فراوان و کاملی
  جهت استفاده در انواع لوکیشن های نقشه برداری است . با ظهور این دوربین ها عملیات فیزیکی طاقت فرسا بعضا بسیار خطر ناک
  نقشه برداری صحرایی تا حدود زیادی آسان و کمتر شده است .


  ادامه دانلود
  جزوه ای در مورد درس ژئودتیک از جناب مهندس به نبیان

  جزوه ای در مورد درس ژئودتیک از جناب مهندس به نبیان
  مقدمه:
  به مجموعه روشهایی كه برای تعیین و ارزیابی كمیت هایی كه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای بیان شكل هندسی و یا
  میدان جاذبه زمین بكار گرفته می شوند، روش ژئودتیك1 گفته میشود. هر پروژه ای باید براساس كیفیت خواسته شده از كمیت های
  مورد نظر (كمیت های مجهول) طرح ریزی گردد. این طرح ریزی شامل تعیین نوع و مقدار اطلاعات (یا مشاهدات) مورد نیاز برای
  جمع آوری و همچنین تعیین دقت آنها می باشد. اطلاعات جمع آوری شده مورد ارزیابی قرار می گیرند و دقت آنها كنترل می شود
  تا در محدوده دلخواه باشد بنابراین مشاهدات كم دقت حذف میشوند. پس از بررسی دقیق اولیه، این اطلاعات پردازش می شوند و
  مقادیر كمیت های مجهول بدست می آیند و در نهایت نتایج بدست آمده مورد ارزیابی قرار می گیرند. با در نظرگرفتن موارد فوق
  مراحل مختلف روش ژئودتیك به شرح ذیل دسته بندی می گردد:

  دانلود  UTM CONVERSATION

  نرم افزار تبدیل سیستمهای (مختصات یا تصویر)

  دانلود  درس فیزیکال ژئودزی دکتر نجفی

  روش گرانی سنجی یعنی روش اندازه گیری شتاب ثقل زمین است . در این فصل می پردازیم  به اینکه چگونه گراویتی اندازه گیری می شود و چگونه نقشه های
  پوششی از گراویتی تهیه می شود . در فصل دوم که آنامولی جاذبه هست اختلاف شتاب ثقل و شتاب نرمال مورد بررسی است .  ادامه دانلود  سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای در مهندسی نقشه برداری دکتر یحیی جمور

  سامانه های ناوبری مبتنی بر فضا، 24 ساعته و دارای قابلیت ،GNSS سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای
  کارکرد در تمام شرایط آب و هوایی هستند که عموما توسط کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری، طراحی،
  بود که از اواسط 1993 بطور GPS راه اندازی و مدیریت می شو ند. نمونه موفق این نوع سامانه ه ا، سامانه
  کامل عملیاتی شد و بهبود قابل ملاحظه ای در ناوبری و تعیین موقعیت بوجود آورد . هرچند در دهه 1980 نیز
  قبل از تکامل آرایش فضایی خود در خیلی از کشورها برای مقاصد نقشه برداری کنترلی بمیزان GPS سامانه
  اولین استفاده غیر ،GPS خوبی معرفی و بکار گرفته شد . برخلاف مقاصد اولیه نظامی طراحی و راه اندازی
  نظامی از این سامانه در زمینه نقشه برداری کنترلی و شبکه های ژئودزی اتفاق افتاد.

  دانلود  آموزش میکرو زئودزی بهمراه نرم افزار Columbus

  میکروژئودزی علمی است که با استفاده از اندازه گیری ها و مشاهدات بسیار دقیقواعمال تصحیحات
  لازم برای بهبود بخشیدن به وضع مشاهدات و ارائه مدلهای سرشکنی به بررسی و تعیین تغییر شکل سازه های ساخته شده و همچنین پوسته زمین می پردازد و در واقع میکرو ژئودزی را می توان شاخه ای از علم
  ژئودزی دانست که به بررسی حرکات شبکه های ژئودزی در مقیاس های مختلف می پر دازد .

  ادامه دانلود  وری رقومی نقشه برداری امكان تولید محصولات مختلف اطلاعات مكانی را از داده های اولیه امكان پذیر می سازد. Ĥ فن
  مجموعه حاضر نیز این موضوع را مد نظر قرار داده و به تناسب موضوع به بند های این استاندارد و دستورالعمل های مورد
  نیاز ارجاع می دهد.
  3 نشان دهنده ترتیب پردازش های لازم و ارتباط آنها با یكدیگر است. نكات زیر در خصوص -1- نمودار فرایند تولید در بند 1
  3 قابل توجه می باشد: -1- نمودار بند 1
  در بدو امر، باید نوع محصول یا محصولات مد نظر مشخص شوند و متناسب با آن از قسمت های مختلف این مجموعه
  استفاده گردد.
  DGN, ) در هنگام تعیین محصول، لازم است كه مسائل نرم افزاری نیز مد نظر قرار گیرد. باید فرمت تولید اطلاعات
  و تعداد ابعاد مكانی (دو بعدی یا سه بعدی) بودن فایل ها مد نظر قرار گرفته و تعیین شوند. ( DWG,...
  تعریف هر كدام از محصولات در بخش بعد آمده است.
  در انتخاب مسیر فرآیند و جریان كار دقت شود، زیرا بعضی مراحل بازگشت پذیر نیستند.

  دانلود  نشریه مهندسی نقشه بر داری

  نشریه علمی - تر ویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
  دوره پنجم شماره 1 اسفند 92


  نشریه مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی یک فصلنامه تخصصی دو زبانه(فارسی - انگلیسی )متعلق
  به انجمن علمی مهندسی نقشه برداری وژئوماتیک ایران است که با همکاری اساتید کشور در این زمینه منتشر
  می شود زمینه های مورد علاقه و فعالیت این نشریه شامل علوم اطلاعات مکانی ژئوماتیک مهندسی نقشه برداری
  با تخصص های ژئودزی فتوگرامتریسنجش از دور سامانه های اطلاعات مکانی و کاربرد های آن ها در زمینه های
  گوناگون از جمله علوم زمین منابع طبیعی محیط زیست و مدیریت شهری است


  ادامه دانلود  نشریه

  نشریه علمی - ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دوره چهارم شماره 4
  آذرماه 1392

  نشریه مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی یک فصلنامه تخصصی دو زبانه(فارسی - انگلیسی )متعلق
  به انجمن علمی مهندسی نقشه برداری وژئوماتیک ایران است که با همکاری اساتید کشور در این زمینه منتشر
  می شود زمینه های مورد علاقه و فعالیت این نشریه شامل علوم اطلاعات مکانی ژئوماتیک مهندسی نقشه برداری
  با تخصص های ژئودزی فتوگرامتریسنجش از دور سامانه های اطلاعات مکانی و کاربرد های آن ها در زمینه های
  گوناگون از جمله علوم زمین منابع طبیعی محیط زیست و مدیریت شهری است .

  ادامه دانلود  نرم افزار الحاقی به گوگل ارث

  با اضافه کردن این نرم افزار به نرم افزار گوگل ارث تمامی شهر های ایران
  را روی گوگل ارث مشاهده نمایید.

  دانلود

  • کل صفحات:3  
  • 1
  • 2
  • 3
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :