تبلیغات
مدیریت - مطالب مهندسی صنایع

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • Internet Technology, Crm and Customer Loyalty

  The purpose of this study is to investigate the effect of internet technology on customer loyalty.
  Besides, further discussion of the relationships among internet technology, customer satisfaction, customer
  retention and loyalty are presented. This study has also given more insight into the application of various
  Internet technologies that can be utilized in Customer Relationship Management (CRM) in order to build a
  profitable customer-centric business model.  امروزه مشارکت سیاسی افراد در امر انتخابات یکی از دغدغه های مهم نظام های دموکرات در عرصه سیاسی است، به
  همین دلیل فعّالان این عرصه به دنبال عواملی مرتبط با این پدیده هستند تا بتوانند کم و کیف تأثیرات این عوامل را بر این
  مهم بیابند. 
  دانلود  بانکها و موسسات مالی و اعتباری نقش مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا میکننددر حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در کشور و همچنین با
  توجه به روند خصوصی سازی بانکها و افزایش رقابت در زمینه بانکداری، ارزیابی عملکرد آنها از
   ، اهمیت ویژهای برخوردار است.ارزیابی، با بررسی ابعاد مالی و غیرمالی و با
  استفاده از روشهای تصمیم گیری چندشاخصه انجام شده است.  امروزه شركت هایی در كسب سود موفق میگردند كه در جلب رضایت مشتریان خود در بازارهای هدف بیشتر تلاش نمایند و
  وفاداری مشتری را نسبت به برند خود ایجاد نمایند. از این رو هدف از این پژوهش تعیین شاخصهای مؤثر بر وفاداری مشتری به
  برند در صنعت مبلمان به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی است.  اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،

 • چكیده
  دانشگاه ها بطور سنتی سازمان های دانش محور محسوب می شوند، اما هنوز در بسیاری از دانشگاه ها فرایند های مدیریت دانش به طور
  رسمی طراحی و پیاده سازی نشده است. بنابراین سوالی كه می تواند مطرح شود اینست كه وجود راهبردها تا چه میزان فرایندهای مدیریت
  دانش در دانشگاه ها را تقویت می كند. در این مقاله سعی شده است مدلی جهت بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت
  دانش در دانشگاه ها، ارائه گردد. نوع تحقیق، توصیفی و پیمایشی است. جهت جمع آوری داده های كمی از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان
  ابزار تحقیق استفاده شد. جامعه تحقیق را اعضای هیئت علمی دانشكده های فنی و مهندسی دانشگاه های دولتی ایران تشكیل می دهند.
  روابط میان متغیرها با بكارگیری مدل سازی معادله ساختاری تحلیل شد. نتایج حاكی از آن است كه راهبرد انسان محور بر هر دو فرایند خلق و
  به اشتراك گذاری دانش در دانشگاه ها تاثیر گذار است. در حالی كه راهبرد سیستم محور فقط بر فرایند كسب و خلق دانش تاثیر گذار است و
  این تاثیر نسبت به راهبرد انسان محور كمتر است. از این رو تقویت تعامل و ارتباط رو در رو میان اعضای هیئت علمی، موجب بهبود فرایندهای
  مدیریت دانش در دانشگاه ها می شود و مناسب است در این راستا برنامه ریزی های لازم انجام شود.  12New Rules of B2B Product Launch


  download


  • برچسب ها: B2B،

  آموزش لیزرل در چند دقیقه!


  میباشد، از (Structural Equational Modeling) که مخفف SEM مدل معادلات ساختاری و یا به طور اختصار
  روشهای جدید آماری و یکی از قویترین روشهای تجزیه و تحلیل چندمتغیره است که برخی هم به آن تحلیل
  ساختاری کواریانس، الگوسازی علی و لیزرل اطلاق میکنند. کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیرهای است که نمی-
  توان آنها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد. تجزیه و تحلیل
  چندمتغیره به یک سری روشهای تجزیه و تحلیل اطلاق میشود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان چند
  متغیر مستقل با چند متغیر وابسته است.  علم مدیریت رویكردی كمی به تصمیم‏گیری است كه بر متدهای علمی حل مسئله متكی است

   


  واژه‏ های مترادف با علم مدیریت تحقیق در عملیات و علم تصمیم‏گیری است
  علم مدیریت یا تحقیق در عملیات ریشه در جنگ جهانی دوم دارد، و به یمن كامپیوتر جایگاه رفیعی در صنعت و كسب و
  كار یافته است  حوزه‏ های كاربردی اصلی علم مدیریت یا علم تصمیم‏گیری عبارت‏ند از پیش‏بینی، برنامه زمانبندی تولید، كنترل موجودی،
  بودجه‏ بندی سرمایه‏ ای، و حمل‏ ونقل  ادامه  


   دانلود     اصول بازاریابی کاتلر ترجمه دکتر مهدی زارع در دو جلد

  فیلیپ كاتلر را بسیاری از صاحبنظران به عنوان پدر بازرگانی نوین می شناسن د. اوج نبوغ او در تدریس مفاهیم نوین بازاریابی را
  می توان در كتاب اصول بازاریابی دید. این كتاب كه تا به حال در 12 ویرایش مورد بازنویسی و به روزسانی قرار گرفته، جدیدترین
  كتاب در رده كتابهای عمومی از این نویسنده می باشد. كاتلر علاوه بر كلیات، در زمینه بازاریابی تخصصی در بخش خدمات،
  سازمانهای دولتی و توریسم نیز كتابهایی به چاپ رسانده كه امید آن می رود این گروه یا دیگر فعالان بازار، هرچه زودتر ترجمه ه ای
  پرباری از آنرا به بازار نشر ایران تقدیم نمایند  دانلود1
  دانلود2  آموزش ضمن خدمت و بهبود سازمانی

  در سازمانهای امروزی باید به سمت یادگیری حرکت کنند و یادگیری تنها از راه فرایند های تجزیه وتحلیل منابع انسانی و آموزش
   مداوم و برنامه ریزی ایجاد می شود .
  از این رو آموزش ضمن خدمت امری است ضروری زیرا کارکنان در سازمانهای امروزی به یادگیری برای ایجاد خلاقیت و تیم های
  خلاق و تغییر دادن خواسته های مشتریان نیازمندند.
  این مقاله عوامل موثر و زمینه ساز در رفتا کارکنان با هدف کسب بهره برداری بهینه از دوره های آموزشی ضمن خدمت (حین خدمت )
  را مورد بررسی قرار می دهند .
  اهمیت آموزش شرایط مورد نیاز و موثر  سازمان ها در رفتار کارکنان شامل فضای انگیزه ساز ترغیب کننده میزان و نحوه سرمایه گذاری
  در آموزش و مزایای آموزش ضمن خدمت  رئوس مطالب را تشکیل می دهد .

  ادامه دانلود  مدیریت رفتار سازمانی رابینز

  رشته رفتار سازمانی :
  در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می نامند. بدین جهت ما کار خود را با
  تعریفی از رفتار سازمانی شروع می کنیم.
  رفتار سازمانی : مطالعة سیستماتیك عملیات ، اقداماها  نگر شهای افرادی  سازمان را تشكیل
  می دهند.
  در رفتار سازمانی عملیات،اقدامات (رفتارها) و نگرشهای انسانی بطور منظم مورد مطالعه و تحقیق قرار
  می گیرد.در رابطه با عملکرد فرد سه عامل اساسی تولید(بهره وری)،غیبت و جابجایی کارکنان نقش
  اساسی دارند.
  همچنین در رفتار سازمانی به موضوع رضایت شغلی افراد توجه زیادی شده است. همواره مدیران به سه
  علت به این موضوع اهمیت میدهند:
  ١. رابطه مستقیم رضایت شغلی با تولید و بهره وری
  ٢. رابطه معکوس رضایت شغلی با میزان غیبت و جابجائی
  ٣. مدیران در برابر کارکنان خود احساس مسئولیت انسانی می نمایند و باید از نظر عاطفی آنها را
  ارضا نمایند.
  علومی که  در رشتة رفتار سازمانی نقش دارند : روان شناسی ، جامعه شناسی ، روا نشناسی اجتماعی ،
  مردم شناسی ، علوم سیاسی
  هدف های بهبود سازمانی : کمک به توجیه ، پیش بینی و کنترل رفتار انسانی
  توجیه:
  شاید از دیدگاه مدیریت ،کم اهمیت ترین این هدفها توجیه هدف باشد، زیرا پس از یک واقعه رخ میدهد ولی
  اگر قرار باشد در صدد درک این پدیده برآیم باید کار خود را از توجیه آن هدف شروع کنیم

  ادامه دانلود  مدیریت رفتار سازمانی دکتر آرین قلی پور

  نیروی انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است و از این رو شناخت انسان برای مدیریت اثربخش
  آن ضروری است .رفتار سازمانی یا به عبارتی رفتارانسانی در سازمان تلاشهای نظام مند برای شناخت و درك
  رفتار انسان در سازمان است تا با كنترل رفتار و استفاده از آن، تحقق اهداف سازمانی امكان پذیر گردد.
  شناسایی علل رفتار و چگونگی به كارگیری رفتارها در راستای اهداف سازمانی مسئله محوری در مدیریت
  رفتار سازمانی است.

  ادامه دانلود

  • کل صفحات:5  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :