تبلیغات
مدیریت - مطالب زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی)

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

THE SECRET LANGUAGE OF BUSINESS

THE SECRET LANGUAGE OF BUSINESS • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،اقتصاد ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،کنترل کیفیت جامع ،کنترل کیفیت جامع ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،بیمه ،
 •  
  https://ir.linkedin.com/in/
  mohsen-yaghoobi-2555aa132

  شعری از جناب "مولانا"

  باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
  سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
  باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
  جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
  باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
  توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
  بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
  شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
  با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
  حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
  این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
  اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
  از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
  در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
  گر درک کنى خودت خدا را بینى
  درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • CONCISE DICTIONARY


  (General
  Management
  ,
  HR,
  Marketing,
  Research
  Methodizes,
  Organization
  Behavior
  and
  Public
  Administration  Business English

  Q1 I like to visit other countries but I find the ....... of travel is too high.
  (a) money (b) cost (c) expenses (d) currency
  Q2 She is very happy because she starts her new ....... today.
  (a) job (b) work (c) labour (d) post
  Q3 One day I hope I shall ....... the lottery.
  (a) gain (b) collect (c) reach (d) win
  Q4 He must have a lot of money because this summer he is going on a cruise ....... the world.
  (a) about (b) around (c) across (d) through
  Q5 Have you read that book ....... the life of Van Gogh?
  (a) about (b) of (c) over (d) in  کتاب 910 واژه که باید بدانیم همراه با ترجمه

  کتاب 910 واژه که باید بدانیم همراه با ترجمه  اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،
 • 100مهارت مورد نیاز برای آزمونهای زبان تافل، تولیمو و ...

  download  Surveying


  1.1 ERROR TYPES
  Gross errors are, in fact, not errors at all, but results of mistakes that are due to the carelessness
  of the observer. The gross errors must be detected and eliminated from the survey measurements
  before such measurements can be used. Systematic errors follow some pattern and can be expressed
  by functional relationships based on some deterministic system. Like the gross errors, the systematic
  errors must also be removed from the measurements by applying necessary corrections. After all
  mistakes and systematic errors have been detected and removed from the measurements, there will
  still remain some errors in the measurements, called the random errors or accidental errors. The
  random errors are treated using probability models. Theory of errors deals only with such type of
  observational errors.
  1.2 PROBABILITY DISTRIBUTION
  If a large number of masurements have been taken, the frequency distribution could be considered
  to be the probability distribution. The statistical analysis of survey observations has indicated that
  the survey measurements follow normal distribution or Gaussian distribution, being expressed by
  the equation.  DIAGEO ANNUAL REPORT 2014

  Diageo is a global leader in beverage alcohol with iconic
  brands in spirits, beer and wine. We invest behind our brands
  to drive growth, providing consumers with choice and quality
  across categories and price points.  آموزش نرم افزار CIVIL 3D از نرم افزار های مهندسی نقشه برداری

  آموزش نرم افزار CIVIL 3D از نرم افزار های مهندسی نقشه برداری

  دانلود  آموزش توتال استیشن tc805  دوربین های نقشه برداری توتال استیشن همانطور که از اسمشان پیداست یعنی ایستگاه جامع دارای قابلیتهای فراوان و کاملی
  جهت استفاده در انواع لوکیشن های نقشه برداری است . با ظهور این دوربین ها عملیات فیزیکی طاقت فرسا بعضا بسیار خطر ناک
  نقشه برداری صحرایی تا حدود زیادی آسان و کمتر شده است .


  ادامه دانلود
  بازاریابی ویروسیVIRAL MARKETING (حتما بخوانید )

  ویروس یک پوشش پروتئینی است که شامل مواد ژنتیک است .
  اولین بار که اتصال محکم و قابل اطمینانی صورت پذیرفت ویروس مواد ژنتیک خود را وارد سلول سالم می کند
  و بصورت دائمی DNA سلول میزبان را تغییر می دهد .
  یک ویروس نسبتا موثر می تواند سلول میزبان راتبدیل به یک کارخانه تکثیر ویروس کند .
  از همین خاصیت ویروس در بحث بازاریابی ویروسی استفاده می شود بازاریابی ویروسی با تبدیل شبکه اینترنتی
  مشتریان و مشترکان به ماشین عظیمی که خبر ها را دهان به دهان پخش می کنند شرکت را در معرض دیدهمه قرار می دهد .
  پیام تبلیغی یک شرکت با استفاده از ترغیب مشتریان به معرفی آن شرکت به دوستان و آشنایان می تواند بطور چشمگیری
  افزایش یابد .(با تشکر ازدکتر جویباری و دوستان محترم)

  دانلود  درس فیزیکال ژئودزی دکتر نجفی

  روش گرانی سنجی یعنی روش اندازه گیری شتاب ثقل زمین است . در این فصل می پردازیم  به اینکه چگونه گراویتی اندازه گیری می شود و چگونه نقشه های
  پوششی از گراویتی تهیه می شود . در فصل دوم که آنامولی جاذبه هست اختلاف شتاب ثقل و شتاب نرمال مورد بررسی است .  ادامه دانلود  سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای در مهندسی نقشه برداری دکتر یحیی جمور

  سامانه های ناوبری مبتنی بر فضا، 24 ساعته و دارای قابلیت ،GNSS سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای
  کارکرد در تمام شرایط آب و هوایی هستند که عموما توسط کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری، طراحی،
  بود که از اواسط 1993 بطور GPS راه اندازی و مدیریت می شو ند. نمونه موفق این نوع سامانه ه ا، سامانه
  کامل عملیاتی شد و بهبود قابل ملاحظه ای در ناوبری و تعیین موقعیت بوجود آورد . هرچند در دهه 1980 نیز
  قبل از تکامل آرایش فضایی خود در خیلی از کشورها برای مقاصد نقشه برداری کنترلی بمیزان GPS سامانه
  اولین استفاده غیر ،GPS خوبی معرفی و بکار گرفته شد . برخلاف مقاصد اولیه نظامی طراحی و راه اندازی
  نظامی از این سامانه در زمینه نقشه برداری کنترلی و شبکه های ژئودزی اتفاق افتاد.

  دانلود  آموزش میکرو زئودزی بهمراه نرم افزار Columbus

  میکروژئودزی علمی است که با استفاده از اندازه گیری ها و مشاهدات بسیار دقیقواعمال تصحیحات
  لازم برای بهبود بخشیدن به وضع مشاهدات و ارائه مدلهای سرشکنی به بررسی و تعیین تغییر شکل سازه های ساخته شده و همچنین پوسته زمین می پردازد و در واقع میکرو ژئودزی را می توان شاخه ای از علم
  ژئودزی دانست که به بررسی حرکات شبکه های ژئودزی در مقیاس های مختلف می پر دازد .

  ادامه دانلود

  • کل صفحات:6  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :