تبلیغات
مدیریت - مطالب کسب و کار

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

customer complaining behavior

Although customer complaining behavior has been studied in
the traditional market place, little research has been done on
handling online customer complaints. This study is aimed at investigating
the effects of post-purchase evaluation factors on propensity
to complain in the onhne versus offline-shopping environment.
Post-purchase evaluation factors from previous studies such as the
degree of dissatisfaction, importance of the purchase, perceived
benefits from complaining, personal characteristics, and situational
infiuences have been examined. A survey was conducted and its
results reveal the different impacts of post-purchase evaluation
factors on propensity to complain in the online versus offline
shopping environments. Further, the results suggest how propensity
to complain infiuence the customer's repeat purchase intention
both in online and offline shopping. 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • دانلود  ماهیت اصلی برند ایجاد تمایز است  توسعه جدایی مالکیت از مدیریت و لزوم ارزیابی عملکرد شرکت ها جستجوی علمی معیار های جدید مناسب ارزیابی عملکرد و نیز
  متغیرهای موثر بر آن را تشدید نموده است  نسبت دادن و یژگی های شخصیتی انسان به برندهای تجاری موضوعی است كه در دهه ها ی اخیر كانون توجه
  پژوهشگران بوده است از طرفی همخوانی شخصیت مشتری با شخصیت برند از موضوعاتی است كه م ی تواند در ایجاد
  ارزش ویژه برند نقش اساسی داشته باشد  تاثیر ابعاد برند بر وفاداری به برند
  شخصیت برند  هر نام تجاری شخصیت خاص خود را دارد. نامهای تجاری که هویت و اهداف خود را مشخص و متمایز میساازد
  و چهره ای ملموس و دوستانه از خود ارائه میدهند قادرند که با مشتریان خود ارتباطی غنی و سودمند برقارار کنناد و ناه
  تنها بخشی ازقلب و ذهن آنها بلکه بخشی از زندگی روزمره مصرف کنندگان را تسخیر میکند  امروزه مصرف کنندگان از فروشگاههایی خرید میکنند که همه اجناس، از خودرو تا رایانه و غذاهای حاضری در آنها عرضه
  میشوند. مواجه شدن با انبوه فراوانی از محصولات که به لحاظ کیفیت و شکل یکسان هستند، تصمیم خرید مصرفکنندگان را
  بدون توجه به خصوصیات آنها به سمت برند و تصویر ذهنی مشتری از برند محصولات متمایل می سازد. در حقیقت، نامهای
  تجاری آنقدر در تصمیم گیریهای خرید مصرف کننده دارای اهمیت شدهاند که به عنوان دارایی اصلی شرکت یاد میشود  ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان

  تحقیق حاضر در پی یافتن رابطه بین ارزش ویژه برند خدمات و مولفه های آن و رفتار خرید مصرف كنندگان در
  بانك انصار است. آمیخته بازاریابی در واقع نقطه شروع حركت سازمانهاست كه شكلگیری ادراك مشتریان نیز از آن
  ناشی میشود. پس از آگاهی مشتریان از محصول، ادراكی متناسب با پیامهای سازمان در ذهنشان شكل میگیرد كه به
  رفتارهای بعدی آنها و وفاداری و خرید و یا عدم خرید منجر میشود. در این تحقیق، می كوشیم تا در ابتدا با ارایه مدلی
  جامع از روند شكلگیری ادراكات و رفتارهای بعدی متناسب با آن به عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند خدمات و رفتار
  خرید پرداخته و سپس با انتخاب متغیرهای مناسب از هر گروه به بررسی روابط بین آنها و رفتار خرید مصرف كنندگان
  در بانك انصار بپردازیم. تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین مشتریان بانك در سطح استان قزو ین ( 10 شعبه ) صورت
  میگیرد كه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری نمونه گیری به روش طبقه بندی شده تصادفی انجام گرفته است .
  تعداد نمونه آماری 385 مورد بوده و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از آلفای كرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل
  از تحقیق روابط مطابق با مدل ارایه شده را تأیید مینمایند. از نتایج مهم میتوان به تأثیرپذیری برجسته تبلیغات دهان به
  دهان از آمیخته بازاریابی و تأثیر زیاد آن بر خرید مشتریان اشاره كرد، در حالی كه این متغیر با ادراكات درونی هیچ
  رابطهای ندارد. همچنین نقش متغیر عكسالعمل درونی و ادراكات در وفاداری و خرید بلندمدت مصرفكنندگان بسیار
  حائز اهمیت است. عكسالعمل درونی تنها از ادراكات درونی مشتری ناشی میشود و هیچ تأثیر مستقیمی بر روی ارزش
  ویژه برند خدمات ندارد  بازاریابی صنعتی


  بازاریابی صنعتی که به آنBusiness to Business Marketing


  یا Organizational Marketing یاBusiness Marketing نیز گفته می شود،  بارتست از بازاریابی کالاها و خدمات در ارتباط با سازمان های کسب و کار. سازمان های  صنعتی، کالاها و خدمات را به منظور تأمین  اهدافی چون تولید کالاها و خدمات ، کسب  سود، کاهش هزینه ها و غیره خریداری می کنند. برعکس بازاریابی محصولات مصرفی


  عبارتست از بازاریابی کالاها و خدمات در رابطه با افراد، خانواده ها و خانه دارها.  نکته مهم در بازاریابی کسب و کار عبارتست از ایجاد ارزش برای سازمان های خریدار از  طریق کالاها و خدماتی که بر نیازها و اهداف خرید سازمانی تکیه دارد.  برند از جمله دارایی های فکری با ارزش شرکت ها است که می تواند عملکرد بازاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد .شناخت
  برند و اثرات شخصیتی آن بر رفتار مصرف کننده می تواند به مدیران کسب و کار و بازاریابان کمک کند تا با برنامه ریزی بهتر
  و ایجاد برندهایی که می توانند بر اذهان مصرف کنندگان تأثیرات مطلوب و مناسب تری از خود به جای بگذارند، رفتار مصرف
  کنندگان و مشتریان خود را به گونه ای هدایت کنند که سودآوری بیشتری به دنبال داشته باشد؛ زیرا تحقیقات نشان داده
  است که مصرف کنندگان برندهایی را ترجیح می دهند که با شخصیتشان همگونی و همنوایی بیشتری داشته باشد  ارائه الگویی جهت شناسایی عوامل موثر بر وفاداری به برند

  برند و وفاداری نسبت به آن از موضوعات مهمی می باشد که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه تلاش شده است مهمترین
  عواملی که بر وفاداری مشتریان نسبت به یک برند تاثیرگذار است مورد شناسایی قرار گیرد. در ابتدا تحقیقات گذشته که با موضوع وفاداری به برند بوده
  اند مورد بررسی قرار گرفته و مهمترین عوامل تاثیر گذار بر وفاداری به برند شناسایی شدند. در ادامه با توجه به تحقیقات گذشته، به ارائه مدلی مفهومی
  راجع به عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به برند پرداخته شده است که رضایت، اعتماد، نگرش به برند، تعهد، هویت برند و کیفیت به عنوان مهمترین عوامل
  تاثیرگذار بر وفاداری به برند مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از آن راجع به متغیرهای مدل مفهومی توضیحاتی ارائه شده است.  B2B Content Marketing

  In the past year, content marketing has gained incredible momentum. As this topic gains mindshare, it’s fueling discussions
  around the web, at events, and in boardrooms. But just how well are B2B marketers achieving their goals when it comes to
  content marketing? And how much has changed in the past year

  • کل صفحات:6  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :