تبلیغات
مدیریت - مطالب ابر رفتار سازمانی

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

THE MODERN THEORY OF CONSUMER BEHAVIOR: ORDINAL OR CARDINAL


The modern approach to consumer behavior, indifference curve analysis
(ICA), is based, in theory, upon “revealed preference.” In actual
practice, each (different) indifference curve is the locus of points generated
by setting the differential of a utility function equal to a (different) constant.
Neoclassical economists maintain that indifference curves, utility and
the utility functions from which they are derived, are ordinal, not cardinal, in
nature. They also maintain that utility cannot be measured cardinally. That is,
an individual can only prefer A to B or be indifferent between them;1 he cannot
measure how much he prefers A over B. They also maintain that interpersonal
utility comparisons are logically invalid.2 Indeed, the history of economic
thought bears eloquent witness to the fact that the concept of ordinal
utility triumphed over cardinal utility.
THE QUARTERLY JOURNAL OF AUSTRIAN ECONOMICS VOL. 6, NO. 1 (SPRING 2003): 41–65
41
WILLIAM
نیروی انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است و از این رو شناخت انسان برای مدیریت اثربخش
آن ضروری است .رفتار سازمانی یا به عبارتی رفتارانسانی در سازمان تلاشهای نظام مند برای شناخت و درك
رفتار انسان در سازمان است تا با كنترل رفتار و استفاده از آن، تحقق اهداف سازمانی امكان پذیر گردد.
شناسایی علل رفتار و چگونگی به كارگیری رفتارها در راستای اهداف سازمانی مسئله محوری در مدیریت
رفتار سازمانی است.
علم رفتار سازمانی درصدد است تبیین كند كه انسان در سازمان چرا و چگونه رفتار می كند؛ یعنی هدف
اساسی نظریه های رفتار سازمانی ، تبیین رفتار انسان و ایجاد درك بهتر از آن است .پیچیدگی انسان تحقق این
هدف را برای رفتار سازمانی بسیاردشوار كرده است . پدیده های مورد مطالعه در علوم طبیعی با دانشمندان
بسیار صادقانه ترو طبیعی تر رفتار می كنند تا پدید ه های مورد مطالعه در علوم انسانی . البته منظور ما این
نیست كه انسان مدرن به اندازه ای تنزل یافته كه جمادات، گیاهان و حیوانات بر او برتری پیدا كرده اند، بلكه
منظور پیچیدگی انسان است.
خلاصه کتاب رفتار سازمانی


خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز

دانلود • نظرات() 
 • تستهای چهار گزینه ای رفتار سازمانی

  تستهای چهار گزینه ای رفتار سازمانی

  ادامه دانلود  مدیریت رفتار سازمانی رابینز

  رشته رفتار سازمانی :
  در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می نامند. بدین جهت ما کار خود را با
  تعریفی از رفتار سازمانی شروع می کنیم.
  رفتار سازمانی : مطالعة سیستماتیك عملیات ، اقداماها  نگر شهای افرادی  سازمان را تشكیل
  می دهند.
  در رفتار سازمانی عملیات،اقدامات (رفتارها) و نگرشهای انسانی بطور منظم مورد مطالعه و تحقیق قرار
  می گیرد.در رابطه با عملکرد فرد سه عامل اساسی تولید(بهره وری)،غیبت و جابجایی کارکنان نقش
  اساسی دارند.
  همچنین در رفتار سازمانی به موضوع رضایت شغلی افراد توجه زیادی شده است. همواره مدیران به سه
  علت به این موضوع اهمیت میدهند:
  ١. رابطه مستقیم رضایت شغلی با تولید و بهره وری
  ٢. رابطه معکوس رضایت شغلی با میزان غیبت و جابجائی
  ٣. مدیران در برابر کارکنان خود احساس مسئولیت انسانی می نمایند و باید از نظر عاطفی آنها را
  ارضا نمایند.
  علومی که  در رشتة رفتار سازمانی نقش دارند : روان شناسی ، جامعه شناسی ، روا نشناسی اجتماعی ،
  مردم شناسی ، علوم سیاسی
  هدف های بهبود سازمانی : کمک به توجیه ، پیش بینی و کنترل رفتار انسانی
  توجیه:
  شاید از دیدگاه مدیریت ،کم اهمیت ترین این هدفها توجیه هدف باشد، زیرا پس از یک واقعه رخ میدهد ولی
  اگر قرار باشد در صدد درک این پدیده برآیم باید کار خود را از توجیه آن هدف شروع کنیم

  ادامه دانلود  رفتارسازمانی چیست؟
  رفتار سازمانی مطالعه رفتار انسان درگستره سازمان ,رویارویی فرد و سازمان و بالاخره مطالعه سازمان می باشد.
  بعضی رشته ها هزاران سال قدمت دارند. مدیریت نیز به نوعی دارای عمر صد ساله است .ولی از آنجاییکه تا اوایل
  قرن گذشته مطالعه آن مورد توجه قرار نگرفته بود از عمر رفتار سازمانی بیش از چند دهه نمی گذرد . و اینکه
  مدیریت رشته ای جدید است و بیشتر یک علم اجتماعی است تا یک علم طبیعی بنابر تشخیص تعریف اندازه گیری
  و پیش بینی متغیر ها و مفاهیم آن مشکلتر از پدیده های فیزبکی است .
  ادمه
  دانلود  مدیریت رفتار سازمانی دکتر آرین قلی پور

  پیشگفتار
  نیروی انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است و از این رو شناخت انسان برای مدیریت اثربخش
  آن ضروری است .رفتار سازمانی یا به عبارتی رفتارانسانی در سازمان تلاشهای نظام مند برای شناخت و درك
  رفتار انسان در سازمان است تا با كنترل رفتار و استفاده از آن، تحقق اهداف سازمانی امكان پذیر گردد.
  شناسایی علل رفتار و چگونگی به كارگیری رفتارها در راستای اهداف سازمانی مسئله محوری در مدیریت
  رفتار سازمانی است.
  علم رفتار سازمانی درصدد است تبیین كند كه انسان در سازمان چرا و چگونه رفتار می كند؛ یعنی هدف
  اساسی نظریه های رفتار سازمانی ، تبیین رفتار انسان و ایجاد درك بهتر از آن است .پیچیدگی انسان تحقق این
  هدف را برای رفتار سازمانی بسیاردشوار كرده است . پدیده های مورد مطالعه در علوم طبیعی با دانشمندان
  بسیار صادقانه ترو طبیعی تر رفتار می كنند تا پدید ه های مورد مطالعه در علوم انسانی . البته منظور ما این
  نیست كه انسان مدرن به اندازه ای تنزل یافته كه جمادات، گیاهان و حیوانات بر او برتری پیدا كرده اند، بلكه
  منظور پیچیدگی انسان است.
  در این كتاب تلاش شده است همه ایده ها و مفاهیم رفتار سازمانی در سطح فردی به صورت منسجم ارائه
  شود .شایان ذكر است كه همه ایده های كتاب كاملا بدیع نبوده بلكه در هر كدام از مفهوم پردازیها جلوه های
  اندیشه دانشمندان علوم انسانی مشهود است . در كتاب ضمن استفاده از نظر های اندیشمندان در مواردی
  مفاهیم، متناسب با بحث ، تعدیل یافته به گونه ای كه ممكن است برای خود آنان متفاوت به نظر آید ؛ شاید با
  این كار در حق آنها بی انصافی شده باشد قدرشناسی تاریخی و تكرار بی كم وكاست نظریه ها فضیلتی علمی
  محسوب نمی شود؛ در عین حال كتاب به امانتداری پایبند بوده است.
  در تكوین این كتاب ، كه نتیجه اندیشه ورزی در زمینه رفتا ر سازمانی از سال ١٣٧٧ تاكنون است، اندیشمندان
  زیادی اینجانب ر ا یاری داده اند كه لازم می دانم از همه آنها قدردانی و تشكر كنم . ورود به تدریس در
  حوزه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته را مدیون استاد بزرگوار دكتر محمد سعید تسلیمی هستم كه توسط ایشان
  به دانشگاه صنعتی شریف معرفی شدم و با همكاری بزرگوارانه استاد ارجمند دكتر علی رضا فیض بخش برای
  اولین بار در سطوح تحصیلات تكمیلی به ارائه این درس پرداختم وفرایند تدوین این كتاب سرعت بیشتری به
  خود گرفت . همكارانم در دانشگاه تهران به ویژه در گروه مدیریت دولتی از شروع كار مشوق من بوده اند،
  در این بین نقش اساتید گران قدر دكتر حسن میرزایی اهرنجانی و دكتر علی اصغر پورعزت بسیار برجسته بوده
  است .در طول تدریس چندساله در دروس مدیریت رفتار سازمانی دوره های كارشناسی و مدیریت رفتار
  سازمانی پیشرفته كارشناسی ارشد دانشكده مدیریت دانشگاه تهر ان درگروههای دولتی، صنعتی، بازرگانی،
  ۲
  كارآفرینی، و ام بی ای از سؤالات و نظرات دانشجویان بهره فراوان برده ام .سؤالات دانشجویان ام بی ای
  دانشگاه صنعتی شریف ودانشكده فنی دانشگاه تهران در درس رهبری و رفتار سازمانی دریچه های مطالعاتی
  فراوانی را به روی من گشوده است .
  مقدمه
  هدف رفتار سازمانی شناخت، پیش بینی و كنترل رفتار انسان در سازمان است ، ضعف مدیریت در قرن اخیر این
  بوده است كه برای حل مسائل از الگوهای غیر انسانی(حیوانی و طبیعی)بهره گرفته است.
  برخی از مفاهیم رفتار سازمانی با آموزه های دینی ما ناسازگارند .برای مثال تعمیم نتایج حاصل از سگ
  موش، كبوتر و اسب به انسان، مرتبه وجودی انسان را تنزل می دهد ولی در رفتارسازمانی به دلایل نسبتا عقلایی
  متداول است . همچنین این تفكر مك كللند كه مدیرخوب باید نیاز به قدرت بالا و نیاز تعلق پایینی داشته
  باشد؛ یعنی باید تشنه و شیفته قدرت باشد، با آموزه های دینی ما در تضاد است.
  مثل همه مفاهیم مدیریت) قلی پور،( ۱۳۸۴ ، فقر رفتار سازمانی در این است كه نظریه ها و مفاهیم آن در
  سطح چگونگی ۱ هستند و چندان توجهی به چیستی ۲ وچرایی ۳ ندارند.
  یك قانون نانوشته در سازمان های امروزی این است : كسی كه رفتار سازمانی نمی داند وارد نشود

  دانلود  خلاصه کتاب رفتار سازمانی مور هد گریفن

  خلاصه کتاب رفتار سازمانی مور هد گریفن
  دکتر سید مهدی الوانی ودکتر معمار زاده


  دانلود  مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی - MPH

  منابع:
  • مدیریت منابع انسانی
  دکتر اسفندیار سعادت
  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی) سمت (
  • مدیریت منابع انسانی و روابط کار ) نگرشی نظام گرا(
  دکتر ناصر میر سپاسی
  مرکز آموزش مدیریت دولتی
  • رفتار سازمانی
  مورهد /گریفین ترجمه : دکتر سید مهدی الوانی
  دکتر غلامرضا معمار زاده
  انتشارات مروارید – چاپ دهم - 1384
  • مبانی رفتار سازمانی
  استیفن .پی. رابینز ترجمه : دکتر علی پارسائیان
  دکتر سید محمد اعرابی
  انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی – چاپ سیزدهم  

  1385

  مدیریت منابع انسانی ) HRM ) Human Resource Management
   • مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاس تها، اقدامات و
  سیستم هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان
  را تحت تأثیر قرار م یدهند )نو و دیگران 2000 ، 4 .)
  • مدیریت منابع انسانی عبارتست از رویکردی استراتژیک
  به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دست یابی به
  تعهد منابع کلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای
  آن کار می کنند )آرمسترانگ 1993 ، 33 - 34 .)
  • مدیریت منابع انسانی فرایندی شامل چهار وظیفه جذب،
  توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی است )دی
  سنزو و رابینز 1988 ،

  دامه در دانلود  مبانی رفتار سازمانی
  نویسنده: استیفن پی رابینز
  مترجمان : دکتر علی پارساییان ،
  دکتر سید محمد اعرابی
  انتشارات: دفتر پژوهشهای فرهنگی
  چاپ نهم
   ١٣٨۴


  رشته رفتار سازمانی :
  در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می نامند. بدین جهت ما کار خود را با
  تعریفی از رفتار سازمانی شروع می کنیم.
  رفتار سازمانی : مطالعة سیستماتیك عملیات ، اقدامات آارها و نگر شهای افرادی آه سازمان را تشكیل
  می دهند.
  در رفتار سازمانی عملیات،اقدامات (رفتارها) و نگرشهای انسانی بطور منظم مورد مطالعه و تحقیق قرار
  می گیرد.در رابطه با عملکرد فرد سه عامل اساسی تولید(بهره وری)،غیبت و جابجایی کارکنان نقش
  اساسی دارند.
  همچنین در رفتار سازمانی به موضوع رضایت شغلی افراد توجه زیادی شده است. همواره مدیران به سه
  علت به این موضوع اهمیت میدهند:
  ١. رابطه مستقیم رضایت شغلی با تولید و بهره وری
  ٢. رابطه معکوس رضایت شغلی با میزان غیبت و جابجائی
  ٣. مدیران در برابر کارکنان خود احساس مسئولیت انسانی می نمایند و باید از نظر عاطفی آنها را
  ارضا نمایند.
  علومی آه در رشتة رفتار سازمانی نقش دارند : روان شناسی ، جامعه شناسی ، روا نشناسی اجتماعی ،
  مردم شناسی ، علوم سیاسی
  هدف های بهبود سازمانی : آمك به توجیه ، پیش بینی و آنترل رفتار انسانی

  دانلود  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رضاییان

  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رضاییان
  دانلود  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز

  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز
  دانلود  استعداد یابی و جانشین پروری (تحلیل رفتاری و منا بع انسانی )

  استعداد یابی و جانشین پروری (تحلیل رفتاری و منا بع انسانی )  ارتباطات (تحلیل رفتاری و منابع انسانی )

  ارتباطات  (تحلیل رفتاری و منابع انسانی )  ارزیابی عملکرد (تحلیل رفتاری و منابع انسانی )

  ارزیابی عملکرد (تحلیل رفتاری و منابع انسانی )

  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :