تبلیغات
مدیریت - مطالب ابر نقشه برداری

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

دفتر چه راهنمای توتال مدل سندینگ STS-750

STS-750سیستم های تصویر در هیدروگرافی

سیستم تصویر در مورد روش های ترسیم عوارض روی سطح بیضوی

مقایسه که سه بعدی و منحنی شکل است و انتقال آن بر روی صفحه

نقشه که دو بعدی و مستوی است بحث می کند . • نظرات() 
 • دستورکار کارگاه نقشه برداری


  مجموعه حاضر در برگیرنده مباحث عمومی نقشه برداری میباشد که جهت آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی
  دستورکار نقشه برداری گردآوری گردیده است. در این دستور کار در ابتدای هرفصل مباحث تئوری به همراه
  فرمولها و مثالهای مربوطه توضیح داده شده و بعد از معرفی تجهیزات مورد نیاز، به شرح کار عملی پرداخته و
  نکات مهمی در مورد ایمنی دستگاه و کاربر ذکر گردیده است.


  دانلود • نظرات() 
 • دستور العمل نقشه های اجرایی (سازمان نقشه برداری کشور )

  بخش اول
  گردش كار
  -1 تنظیم موافقت نامه
  پس از تنظیم قرار داد فی مابین كارفرما و مشاور ، كارفرما طی یك نامه رسمی یك نسخه از اصل قرارداد را ب ه سازمان ( سازمان
  نقشه برداری تهران یا شعب ) ارسال می كند. در سازمان پس از بررسی مفاد قراردا د ، موافقت نامه نظارتی تنظیم و به كارفرما ارسال
  می شود ( در صورت ی كه مفاد قرارداد و آیتم های قید شده در قرارداد با دستورالعمل های نقشه برداری مغایرتی داشته باشد موارد
  فوق با كارفرما حل و فصل می شود). به منظور تسریع در امر نظارت ضروری است كارفرمایان موافقت نامه ارسالی را امضا كرده و
  به سازمان ارسال نمایند


  دانلود • نظرات() 
 • نرم افزار مهندسی نقشه برداری COLUMBUS


  Download • نظرات() 
 • آموزش نرم افزار کاربردی CIVIL 3D 2010

  آموزش نرم افزار کاربردی  CIVIL 3D 2010


  ادامه دانلود  وری رقومی نقشه برداری امكان تولید محصولات مختلف اطلاعات مكانی را از داده های اولیه امكان پذیر می سازد. Ĥ فن
  مجموعه حاضر نیز این موضوع را مد نظر قرار داده و به تناسب موضوع به بند های این استاندارد و دستورالعمل های مورد
  نیاز ارجاع می دهد.
  3 نشان دهنده ترتیب پردازش های لازم و ارتباط آنها با یكدیگر است. نكات زیر در خصوص -1- نمودار فرایند تولید در بند 1
  3 قابل توجه می باشد: -1- نمودار بند 1
  در بدو امر، باید نوع محصول یا محصولات مد نظر مشخص شوند و متناسب با آن از قسمت های مختلف این مجموعه
  استفاده گردد.
  DGN, ) در هنگام تعیین محصول، لازم است كه مسائل نرم افزاری نیز مد نظر قرار گیرد. باید فرمت تولید اطلاعات
  و تعداد ابعاد مكانی (دو بعدی یا سه بعدی) بودن فایل ها مد نظر قرار گرفته و تعیین شوند. ( DWG,...
  تعریف هر كدام از محصولات در بخش بعد آمده است.
  در انتخاب مسیر فرآیند و جریان كار دقت شود، زیرا بعضی مراحل بازگشت پذیر نیستند.

  دانلود  نشریه مهندسی نقشه بر داری

  نشریه علمی - تر ویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
  دوره پنجم شماره 1 اسفند 92


  نشریه مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی یک فصلنامه تخصصی دو زبانه(فارسی - انگلیسی )متعلق
  به انجمن علمی مهندسی نقشه برداری وژئوماتیک ایران است که با همکاری اساتید کشور در این زمینه منتشر
  می شود زمینه های مورد علاقه و فعالیت این نشریه شامل علوم اطلاعات مکانی ژئوماتیک مهندسی نقشه برداری
  با تخصص های ژئودزی فتوگرامتریسنجش از دور سامانه های اطلاعات مکانی و کاربرد های آن ها در زمینه های
  گوناگون از جمله علوم زمین منابع طبیعی محیط زیست و مدیریت شهری است


  ادامه دانلود  نشریه

  نشریه علمی - ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دوره چهارم شماره 4
  آذرماه 1392

  نشریه مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی یک فصلنامه تخصصی دو زبانه(فارسی - انگلیسی )متعلق
  به انجمن علمی مهندسی نقشه برداری وژئوماتیک ایران است که با همکاری اساتید کشور در این زمینه منتشر
  می شود زمینه های مورد علاقه و فعالیت این نشریه شامل علوم اطلاعات مکانی ژئوماتیک مهندسی نقشه برداری
  با تخصص های ژئودزی فتوگرامتریسنجش از دور سامانه های اطلاعات مکانی و کاربرد های آن ها در زمینه های
  گوناگون از جمله علوم زمین منابع طبیعی محیط زیست و مدیریت شهری است .

  ادامه دانلود  استاندارد نظارت سازمان نقشه برداری کشور

  این مجموعه شامل دو بخش 1-گردش کار بین مشاور و دستگاه نظارت و2-دستورالعمل اجرای پروژه های نقشه برداری می باشد که در آن سعی شده است کلیه بخش های تهیه نقشه و همچنین نحوه ارتباط با دستگاه نظارت و مراحل تحویل نقشه ها بطور مختصر بیانشود.

  ادامه دانلود  Mathematical Foundation of Geodesy Selected Papers of Torben Krarup

  Linear Equations
  Introduction
  In the last years several methods for solving linear algebraic equations have
  been published. This chapter is not meant to be a more or less detailed survey
  of these methods, rather, its purpose is to give the reader such a knowledge
  of a few special methods or techniques that he will be able to make a series of
  programs for his computer for solving linear equations of the types he is likely
  to meet with in practice. We find it important to point out that one must
  have a series of programs for these problems and not merely one standard
  program because the problems which occur in practice vary considerably with
  respect to dimensions, numerical behaviour, symmetrical pattern etc. The
  cardinal point in our investigation has been the numerical strength of the
  methods, considering that large systems of equations are often ill-conditioned,
  and it is of little consolation to use a method that uses the central and the
  peripheral storages of a computer in an elegant way if the numerical result of
  the computation is drowned in rounding errors.

  دانلود  Bernhard Hofmann-Wellenhof Helmut Moritz Physical Geodesy SpringerWienNewYork

  فیزیکال ژئودزی

  دانلود  Satellite Geodesy 2nd completely revised and extended edition

  ژئودزی ماهواره ای

  Preface
  Methods of satellite geodesy are increasingly used in geodesy, surveying engineering,
  and related disciplines. In particular, the modern development of precise and operational
  satellite based positioning and navigation techniques have entered all fields of
  geosciences and engineering. A growing demand is also evident for fine-structured
  gravity field models from new and forthcoming satellite missions and for the monitoring
  of Earth’s rotation in space. For many years I have had the feeling that there is a
  definite need for a systematic textbook covering the whole subject, including both its
  foundations and its applications. It is my intention that this book should, at least in
  part, help to fulfill this requirement.
  The material presented here is partly based on courses taught at the University of
  Hannover since 1973 and on guest lectures given abroad. It is my hope that this material
  can be used at other universities for similar courses. This book is intended to serve
  as a text for advanced undergraduates and for graduates, mainly in geodesy, surveying
  engineering, photogrammetry, cartography and geomatics. It is also intended as a
  source of information for professionals who have an interest in the methods and results
  of satellite geodesy and who need to acquaint themselves with new developments. In
  addition, this book is aimed at students, teachers, professionals and scientists from
  related fields of engineering and geosciences, such as terrestrial and space navigation,
  hydrography, civil engineering, traffic control, GIS technology, geography, geology,
  geophysics and oceanography. In line with this objective, the character of the book
  falls somewhere between that of a textbook and that of a handbook. The background
  required is an undergraduate level of mathematics and elementary mathematical statistics.
  Because of rapid and continuous developments in this field, it has been necessary
  to be selective, and to give greater weight to some topics than to others. Particular
  importance has been attached to the fundamentals and to the applications, especially
  to the use of artificial satellites for the determination of precise positions. A comprehensive
  list of references has been added for further reading to facilitate deeper and
  advanced studies.
  The first edition of this book was published in 1993 as an English translation and
  update of the book “Satellitengeodäsie”, that was printed in the German language in
  1989. The present edition has been completely revised and significantly extended. The
  fundamental structure of the first edition has been maintained to facilitate continuity
  of teaching; however, outdated material has been removed and new material has been
  included. All chapters have been updated and some have been re-written. The overall
  status is autumn 2002 but some of the most recent technological developments to
  March 2003 have been included.
  Extensions and updates mainly pertain to reference coordinate systems and reference
  frames [2.2], signal propagation [2.3], directions with CCD technology [5.2], the
  Global Positioning System (GPS) and GNSS [7], satellite laser ranging [8], satellite
  viii Preface
  altimetry [9], gravity field missions [10] and applications [12]. In particular, the chapter
  on GPS and GNSS [7] has been almost completely re-written and now covers about
  200 pages. Together with chapters [2], [3], and [12], it forms a comprehensive GPS
  manual on its own. New technological developments of the space and user segment
  are included, as is the current state of data analysis and error budget. Differential GPS
  and permanent reference networks are now treated in a comprehensive section of their
  own [7.5]. GLONASS and the forthcoming GALILEO are included in a new section
  on GNSS [7.7].
  Gravity field missions like CHAMP, GRACE and GOCE, because of their increasing
  importance, are dealt with in a new chapter [10]. VLBI, together with the new
  inclusion of interferometric SAR, form another new chapter [11]. Coverage of historical
  techniques like photographic camera observations [5] and Transit Doppler [6] has
  been considerably reduced. The basic principles, however, are still included because
  of their historical importance and because they are shared by new technologies like
  CCD cameras [5.2] and DORIS [6.7]. The geodetic history of Transit Doppler techniques,
  in addition, is an excellent source for understanding the evolution and basic
  concepts of the GPS. The chapter on applications, now renumbered [12], has been
  updated to include modern developments and a new section on the combination of
  geodetic space techniques [12.5]. International services of interest to satellite geodesy
  have been included, namely the IGS [7.8.1], the ILRS [8.5.1], the IVS [11.1.3], and
  the IERS [12.4].
  The bibliography has been updated and expanded considerably by adding an increased
  number of English language references. The total number of references is now
  reaching 760, about half of which are new in this edition.
  Many of the examples within this book are based on field projects and research
  work carried out in collaboration with my graduate students, doctorate candidates and
  scientific colleagues at the University of Hannover over more than 20 years. I would
  like to thank all these individuals for their long standing cooperation and the many
  fruitful discussions I have had with them. In addition, the help of the staff at the Institut
  für Erdmessung is gratefully acknowledged. Most figures have been redrawn by cand.
  geod. Anke Daubner and Dipl.-Ing.Wolfgang Paech.
  My sincere thanks for checking and correcting the English language go to
  Dr. Graeme Eagles of the Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung,
  Bremerhaven. I should also like to thank the many colleagues from all over the world
  who helped to improve the book through their comments on the first edition, and the
  individuals and organizations who provided illustrations.
  Finallymygratitude goes tomywife Gisela for her never ending support and understanding.
  The publisher remained excellently cooperative throughout the preparation
  of this book. My cordial thanks go to Dr. Manfred Karbe, Dr. Irene Zimmermann,
  and the staff atWalter de Gruyter.
  Hannover, May 2003 Günter Seeber
  1 Introduction
  1.1 Subject of Satellite Geodesy
  Following the classical definition of Helmert (1880/1884), geodesy is the science of
  the measurement and mapping of the Earth’s surface. This definition includes the
  determination of the terrestrial external gravity field, as well as the surface of the
  ocean floor, cf. (Torge, 2001). Satellite Geodesy comprises the observational and
  computational techniques which allow the solution of geodetic problems by the use
  of precise measurements to, from, or between artificial, mostly near-Earth, satellites.
  Further to Helmert’s definition, which is basically still valid, the objectives of satellite
  geodesy are today mainly considered in a functional way. They also include, because
  of the increasing observational accuracy, time-dependent variations.
  The basic problems are
  1. determination of precise global, regional and local three-dimensional positions
  (e.g. the establishment of geodetic control)
  2. determination of Earth’s gravity field and linear functions of this field (e.g. a
  precise geoid)
  3. measurement and modeling of geodynamical phenomena (e.g. polar motion,
  Earth rotation, crustal deformation).
  The use of artificial satellites in geodesy has some prerequisites; these are basically
  a comprehensive knowledge of the satellite motion under the influence of all acting
  forces as well as the description of the positions of satellites and ground stations in suitable
  reference frames. Consequently satellite geodesy belongs to the domain of basic
  sciences. On the other hand, when satellite observations are used for solving various
  problems satellite geodesy can be assigned to the field of applied sciences. Considering
  the nature of the problems, satellite geodesy belongs equally to geosciences and
  to engineering sciences.
  By virtue of their increasing accuracy and speed, the methods and results of satellite
  geodesy are used more and more in other disciplines like e.g. geophysics, oceanography
  and navigation, and they form an integral part of geoinformatics.
  Since the launch of the first artificial satellite, SPUTNIK-1, on October 4, 1957,
  satellite geodesy has developed into a self-contained field in geodetic teaching and
  research, with close relations and interactions with adjacent fields (Fig. 1.1). The
  assignments and contents are due to historical development.
  In Geodetic Astronomy, based on the rules of Spherical Astronomy, the orientation
  of the local gravity vector (geographical longitude, geographical latitude), and the
  astronomical azimuth A of a terrestrial mark are determined from the observation of
  natural celestial bodies, particularly fixed stars. By Gravimetry we mean the measurement
  of gravity (gravity intensity g) which is the magnitude of the gravity acceleration
  vector g (Torge, 1989).


  دانلود  Geodesy and Gravity

  Chapter 1
  Introduction
  1.1 Introduction
  There are three required geophysics courses in the University of Colorado geophysics
  program:
  1. Seismology: seismic waves, earthquakes, earth structure.
  2. Geodesy and gravity. (This course.)
  3. Heat
  ow, mantle convection,
  uid dynamics, the earth's magnetic eld.
  Plate tectonics is the unifying theory for most of modern-day geophysics and, to a
  large extent, geology. According to this theory, the earth's surface is composed of about
  twenty disjoint plates which move with respect to each other. This motion is responsible,
  directly or indirectly, for most surface features (e.g. ocean basins, mountains, etc.) and
  for earthquakes and volcanos.
  The driving force for plate tectonics is mantle convection of some sort: the plates are
  thermal boundary layers of convective cells in the mantle (over long time periods, the
  mantle behaves as a viscous
  uid). But the details are not yet well understood. People
  have deduced the rate of motion averaged over millions of years by looking at magnetic
  anomalies in material on the sea
  oor. The motion of the plates on a year-to-year time
  1
  2 CHAPTER 1. INTRODUCTION
  scale is just now beginning to be observed. In fact, one of the goals of modern geodesy
  is to actually detect the year-to-year motion. Is it the same as the long-term mean? Do
  the plates move rigidly? Etc.
  1.2 Geodesy
  Geodesy has a reasonable claim to being the oldest branch of geophysics. Originally it
  was solely concerned with global surveying. Its primary goal was, and probably still is, to
  tie local survey nets together by doing careful surveying over long distances. Geodesists
  tell local surveyors where their lines are with respect to the rest of the world. That
  includes telling them their elevation above sea level. This is still the major function of
  most geodesists, most of whom are not geophysicists.
  To measure long baselines and to determine global positions you need:
  1. more accurate observing instruments than in surveying | although frequently surveyors
  and geodesists use the same instruments.
  2. complicated mathematical techniques to take into account things like the earth's
  curvature and, especially, the gravity eld.
  3. measurements of the gravity eld.
  The e ects of the gravity eld are especially dicult to deal with. Why should gravity
  enter in? It's because many geodetic instruments use gravity as a reference. For example,
  when geodesists or surveyors say a surface is horizontal, what they really mean is that
  it is a surface of constant gravitational potential (think of the way a carpenter's level
  works, for example). So, geodesists have always had to measure gravity | in addition
  to relative positions, which is why gravity has historically come under the heading of
  geodesy.
  Out of these gravity observations came the rst useful, modern, geophysical interpretations
  of any sort. This was the development of the idea of isostasy around 1840. We'll
  get into this, later.
  1.3. COURSE ORGANIZATION 3
  Nowadays, what can gravity and point positioning observations do for geophysicists?
  Brie
  y, static gravity observations (that is, observations of the time-independent eld)
  give information on strength within the earth (the earth's surface bends under loads, with
  resulting e ects on gravity), on composition near the earth's surface (mineral prospectors
  use gravity), and on long term dynamical processes within the earth (density contrasts
  associated with mantle convection/plate tectonics, and postglacial rebound).
  Static (time-independent values) of positions have not given much useful information.
  Recently, though, new geodetic techniques have begun to give useful observations of
  time-dependent gravity variations and positions of surface points. This turns out to be
  really exciting to geophysicists, because it allows people to be able to see the plates move
  and deform in real time.


  download  THREE-DIMENSIONAL GEODETIC NETWORK ADJUSTMENT

  23.1 INTRODUCTION
  With the advent of total station instruments, survey data are being collected in three dimensions.
  Thus it is advantageous to develop an adjustment model that works in three dimensions to create a
  holistic approach to the adjustment of traditional surveying data. The observational data consists of
  horizontal angles, vertical angles, azimuths, and slope distances. It is also possible to include
  differential leveling in the model. Since all data are collected on the earth’s surface, the local
  geodetic coordinate system provides a natural system in which to perform the adjustment.

  download

  • کل صفحات:3  
  • 1
  • 2
  • 3
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :