تبلیغات
مدیریت - مطالب ابر EMBA

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

تاثیر ابعاد برند بر وفاداری به برندشخصیت برند(General
Management
,
HR,
Marketing,
Research
Methodizes,
Organization
Behavior
and
Public
Administrationبازاریابی صنعتی که به آنBusiness to Business Marketing


یا Organizational Marketing یاBusiness Marketing نیز گفته می شود،بارتست از بازاریابی کالاها و خدمات در ارتباط با سازمان های کسب و کار. سازمان هایصنعتی، کالاها و خدمات را به منظور تأمین  اهدافی چون تولید کالاها و خدمات ، کسبسود، کاهش هزینه ها و غیره خریداری می کنند. برعکس بازاریابی محصولات مصرفی


عبارتست از بازاریابی کالاها و خدمات در رابطه با افراد، خانواده ها و خانه دارها.نکته مهم در بازاریابی کسب و کار عبارتست از ایجاد ارزش برای سازمان های خریدار ازطریق کالاها و خدماتی که بر نیازها و اهداف خرید سازمانی تکیه دارد.


In the past year, content marketing has gained incredible momentum. As this topic gains mindshare, it’s fueling discussions
around the web, at events, and in boardrooms. But just how well are B2B marketers achieving their goals when it comes to
content marketing? And how much has changed in the past year


Ov erview: Th e State of B2B Content Marketing IN NORT H AMERI CA
Greetings Content Marketers,
We have good news to report! B2B content marketers in North America are making strides: 42% consider
themselves effective, up from 36% last year.


امروزه بنگاه های کوچک و متوسط، عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری از کشورها محسوب میشوند و چنین
صنایعی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت می
باشند. بررسی ها نیز نشان داده است که بنگاه های کوچک و متوسط از طریق چهار مجرای کارآفرینی، نوآوری، تغییر
فناوری ها و درنهایت ایجاد فرصتهای شغلی بر اقتصاد جهانی تاثیر می گذارند.
از طرف دیگر، شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات و خدمات متنوع باعث
شده است که چنین صنایعی درصدد ایجاد مزیت های رقابتی پایدار در مقایسه با رقبا با تاکید بر استفاده از روش های
بازاریابی نوآورانه باشند. بازاریابی نوآورانه نه تنها با توسعه محصولات، خدمات و تکنولوژی های جدید در ارتباط می
باشد، بلکه یکی از مهترین عواملی است که بنگاه های کوچک و متوسط می توانند با بکارگیری درست از آن به تامین
بهتر نیازهای مشتریان در مقایسه با رقبا در محیط رقابتی شدید پرداخته و از این طریق به حیات خود ادامه دهند. لذا با توجه
به موضوع، این مقاله به دنبال بررسی اهمیت فوق العاده بازاریابی نوآورانه برای بنگاه های کوچک و متوسط و ارائه
پیشنهاداتی برای آن می باشد.در سالهای اخیر، تحقیقات صورت گرفته برروی شناخت فاکتورهایی که در زمینه رضایت مشتریان و وفاداری آنان موثر م ی
باشد، گسترش یافته است. در اغلب موارد وفاداری مشتریان برای موفقیت سازمانهای کسب و کار 3 حیاتی می باشن د ، چراکه معمو لا"
جذب مشتریان جدید گرانتر از حفظ مشتریان موجود می باشد و در اکثر تحقیقات صورت گرفته بوسیله بسیاری از نویسندگان ، پیشنهاد
شده است تا مشتریان وفادار بعنوان یک دارائی رقابتی حفظ شوند و یکی از راههای تقویت این امر از طریق ایجاد یک رابطه همکار ی
صمیمانه، مناسب و قوی بین فروشندگان و خریداران می باشد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن پرداختن به این موضوع، مدلهایی
را که می توانند این رابطه را بطور مناسبی نشان دهند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. ضمن اینکه این مقاله تلاش می کند
به همراه برخی دیگر از مفاهیم از قبی ل رضایتمندی مشتریان ، B2B تا یک مدل منسجم 4 از رضایتمندی مشتری را در یک مفهوم 5
رفتار خرید سازمانی و بازاریابی رابطه ای مورد بررسی قرار دهد. در انتها، یک مدل مفهومی پویا از وفاداری مشتریان ارائه شده استدر هندوستان بر سر در همه بانک ها یا شرکت های بیمه ای لوحی آویخته اند و بر آن این کلمات
مشاهده می شود .
- مشتری را ارباب خود بدانیم نه مزاحم
-او رییس ما است نه ما رییس او
-او به ما خدمت می کند نه ما به او
-او تامین کننده زندگی ماست
-او ارباب ما است
-با مراجعه به ما بر ما منت می گذارد

این کلمات در حقیقت آموزنده های مهاتما گاندی رهبر استقلال هند است .
او با این آموزه در نیمه دوم قرن بیستم به هندی ها آموخت چگونه کسب و کار
کنند و با چه وسیله در کسب و کار خود موفق باشند .Abstract: Drawn on 428 online banking users, this study proposed and tests a scale to assess online service quality. Thereafter, the study also proposed and tests a structural model that to assess the mediation role of perceived value and customer satisfaction between the constructs of service quality and customer loyalty. The scale validity was confirmed by means of exploratory and confirmatory factor analysis. Structural equation modeling was used to assess the causal effects and the mediation role was assessed based on Sobel tests. Five dimensions including Efficiency, Performance Capacity, Security, Responsiveness and Contact were confirmed as underlying factors of perceived online service quality. Perceived service quality was shown to have direct/indirect effects on customer loyalty through perceived value and customer satisfaction. Besides, perceived value and customer satisfaction were also found to directly and positively affect customer loyalty. However, only their partially mediation effects were confirmed. Hence, antecedents such as online service quality, perceived value and satisfaction can be used to forecast customer loyalty online service. However, it is more important to increase customer perceived value and customer satisfaction in the first place by enhancing service quality, instead of fixing what went wrong to overcome dissatisfaction.A Mediating Influence, Page 1
A mediating influence on customer loyalty:
The role of perceived value
Mei-Lien Li
Lynn University
Robert D. Green
Lynn University
ABSTRACT
Loyal customers provide firms a consistent source of revenue (repeat and increased
purchases) and for cost reduction (less promotional expenses) that leads to increased profits.
Customer loyalty is the result of successful marketing strategy in competitive markets that
creates value for consumers. This study examines the mediating role of consumer perceived
value in the marketing strategy-customer loyalty relationship. A theoretical framework is
established that is supported by empirical evidence. Based on the literature, the findings indicate
an inconsistent measure for perceived value that does not fully explain its mediating role. The
conclusion is to be valid perceived value should be measured by specific non-monetary scale
items.بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بودند و گروه فروش در پی شکار مشتریان

تازه بود ولی در دیدگاه امروز بازاریابی یعنی رشد دادن مشتری یعنی توجه به رضایتمندی

وی و کیفیت از دید گاه وی .امروزه، تبلیغات  تلاش برای نفوذ بر دیگران به منظور نیل به مقام خاصی با دست انداختن به
افکار و احساسات آنان  به عنوان ابزاری آگ اهی بخش در دانش ارتباطات از اهمیتی دوچندان برخوردار
است و در قلمرو تبلیغات، هر ابزار ارتباطی که دارای مخاطبان بی شماری باشد، به مثابه یک رسانه مورد
استفاده قرار می گیرد. مبلغان با به کارگیری وسایلی مانند زبان، خط، تصویر و غیره می کوشند مفاهیم
روشن و تاریک را با یکدیگر درآمیخته و جلوه هایی خوشایند بدان ببخشند و به مردم عرضه دارند .
نگارنده پس از اشاره به پیشینۀ تاریخی و اهمیت تبلیغات، به انواع تبلیغات در سه دسته  عمدی و
غیرعمدی، علنی و غیرعلنی و پشت پرده  پرداخته و در پایان ارکان تبلیغات  پیام رسان، پیام، وسیلۀ
ارتباطی پیام و ویژگی های پیام گیران  را مورد بررسی قرار داده است.اشتباه اول : استفاده از خدمات میزبانی وب ارزان یا رایگان

اشتباه دوم : مخدوش کردن وب سایت خود با گرافیک نامناسب جاوا موزیک و ...

ادامه1-یک آگهی فروش خوب باید خوانندگان را جذب کند.

2-یک آگهی باید برای کاربران خسته کننده نبوده در کوتاه ترین شکل ممکن هدف خود را بیان کند .

3-پیام مورد نظر شما باید به روشنی و واضح در این آگهی مطرح شود و برای مخاطب گنگ نباشد .

4-محتوای آگهی باید دارای اعتبار لازم باشد .

5-این آگهی باید مزایای خرید اینترنتی را برای خواننده بطور کامل شرح دهد .همه پیوندها